Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (2)

2 augustus 2019

Het was echter de onderzoeker Theodore Maiman, die op 16 mei 1960 de eerste werkende laser presenteerde bij het bedrijf Hughes Research Laboratories in Californië. Daarna is het snel gegaan met de ontwikkeling van de laser en kwa-men er steeds meer laser-toepassingen in beeld. In het eerste hoofdstuk presenteert de auteur de basisprincipes van de laser, de werking en de eigenschappen ervan en een compact historisch overzicht over het ontstaan van de geweldige bron van licht en energie.

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (2)

Understanding Lasers

Ook de natuurkundige achtergronden zijn uitgebreid behandeld. Daartoe maakt de auteur gebruik van speciale kaders voor het accentueren van de meest belangrijkste aspecten van het onderwerp.
Het praktisch georiënteerde studieboek is opgebouwd uit 14 samenhangende hoofdstukken in heldere en begrijpbare teksten. In het eerste hoofdstuk maken gebruikers van het studieboek ook kennis met de verschillende soorten lasers en hun specifieke eigenschappen. Bijzonder is het overzicht van alle toepassingsgebieden van de laser.

Het eerste hoofdstuk, en tevens de andere hoofdstukken, sluit af met een samenvatting van de besproken en behandelde lesstof, met een toelichting wat in het volgende hoofdstuk wordt behandeld en een serie vraagstukken met meerkeuzevragen. Alle antwoorden op de verdiepende vragen zijn achterin het boek weergegeven. De natuurkundige achtergronden van de lasers zijn gedetailleerd besproken in het tweede hoofdstuk.

Daarbij is er natuurlijk aandacht voor de theorie van Huygens en Newton en andere wetenschappers, die het elektromagnetische spectrum onderzocht en verklaard hebben. Alle eigenschappen van licht en andere vormen van straling zijn verklaard. Voor een verdere behandeling van de glasvezeltechniek is een basis gelegd in dit tweede hoofdstuk. Hoe lasers principieel zijn opgebouwd en welke specifieke onderdelen en karakteristieke kenmerken ervoor zorgen dat ze functioneren zijn de belangrijkste onderdelen van de hoofdstukken 3 en 4. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-1-119-31064-8, “Understanding Lasers”, Jeff Hecht, John Wiley & Sons Publishing, 4e druk, 2019, 586 pagina’s.


Gerelateerde artikelen