Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (3)

3 augustus 2019

De auteur neemt de student telkens mee in zijn toelichtingen op de behandelde leerstof en de leerstof in het eerstvolgende hoofdstuk. Daarmee is er telkens een terugblik en een verwachting voor het volgende onderdeel gegeven. Hoofdstuk 5 bespreekt onderdelen uit de klassieke optica met de onderdelen als de lenzen, telescopen, de optische aberraties, spiegels, polarisatie, optische materialen, filters en coatings en andere optische begrippen uit onder andere de niet-lineaire optica. Het geheel sluit af met de leerstof uit de wereld van optische meettechniek.

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (3)

Understanding Lasers

In de eerste hoofdstukken werd al aangegeven dat er vele typen lasers beschikbaar zijn. De auteur bespreekt deze typen in de hoofdstukken 6 tot en met 8, waarbij telkens aandacht is besteed aan personen, die aan het ontstaan van specifieke typen hebben bijgedragen. Lasers en bijbehorende versterkers in gebruik in de glasvezeltechniek zijn behandeld in hoofdstuk 9. Ook de techniek en de speciale lasers zelf zijn besproken en in beeld gebracht. Voor de diode en andere halfgeleiderlasers geeft hoofdstuk 10 alle benodigde informatie en details over deze bijzondere groep lasers.

Met hoofdstuk 11 brengt het studieboek leerstof over andere lasers en laserachtige lichtbronnen en over de bijbehorende bijzonderheden, eigenschappen en praktisch gebruik. Het goed georganiseerde studieboek bespreekt in hoofdstuk 12 lasers met kleine vermogens voor toepassing in CD-, DVD- en BluRayspelers en in een aantal andere apparaten en systemen in de markt voor consumentenelektronica.

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (3) - 2 Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (3) - 3 Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (3) - 4
Voorbeelden van postzegels waarop het gebruik van het licht van de laser is weergegeven.

De auteur heeft de grens voor “laag” en “hoog” vermogen voor zijn leerstof gedefinieerd. In dit hoofdstuk is er zelfs aandacht voor de bekende laserlichtshows en voor militaire toepassingen. Het hoofdstuk sluit af met het gebruik van lasers in de holografie. Hoofdstukken 13 en 14 gaan over toepassingen van hoogvermogen lasers en lasers voor wetenschap en onderzoek.

ISBN 978-1-119-31064-8, “Understanding Lasers”, Jeff Hecht, John Wiley & Sons Publishing, 4e druk, 2019, 586 pagina’s.


Gerelateerde artikelen