Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (1)

3 augustus 2019

Op basis van de algemeen bekende theoretische achtergronden van het natuurlijke licht, bespreekt de auteur van het studieboek “Optical Electronics” de grondbeginselen, de onderdelen/apparatuur en de beschikbare systemen van de opto-elektronica. Door de heldere en systematische opzet van behandeling van alle bijbehorende items in het vakgebied van de opto-elektronica, is het eerste gedeelte van dit boek geschikt voor gebruik in de eerste jaren van elektronica- en informatica-opleidingen en door de gedetailleerdheid van de inleidende leerstof ook voor vervolgopleidingen in het hoger- en universitaironderwijs.

Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (1)

Optical Electronics

Het kan tevens ingezet worden als informatie- en referentiebron in maatgerichte cursussen en bedrijfsopleidingen en is uitermate geschikt als raadpleegbron voor ingenieurs en technici die werkzaam zijn in de praktijk van het vakgebied. De auteur is als professor verbonden aan het Beijing Instituut voor Technologie in de stad Beijing. Hij bespreekt de bij het onderwerp behorende onderdelen in acht op elkaar aansluitende hoofdstukken.

In het 1e hoofdstuk bespreekt de auteur de ontwikkelingen van onze kennis over de verschijningsvormen en eigenschappen van het natuurlijke licht. Van alle beschikbare energiebronnen is licht het belangrijkste verschijnsel waarmee de mens informatie kan opdoen. Onderzoekers zochten uit dat van alle informatie die de mens opdoet er 90 % toegeschreven moet worden aan de straling van licht met de bijbehorende reflectie en de verstrooiing.

Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (1) - 2 Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (1) - 3 Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (1) - 4
Voorbeelden van het voor de mens zichtbare gedeelte van het elektromagnetische spectrum.

De auteur geeft aan dat de wetenschappelijke studies rond-om het natuurfenomeen van licht op grote schaal aanvingen in het midden van de 17e eeuw. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-11-050049-3, “Optical Electronics”, Jixiang Yan, Walter de Gruyter Verlag, 2019, 392 pagina’s.


Gerelateerde artikelen