Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (2)

5 augustus 2019

Er waren toen twee geaccepteerde vertrekpunten voor verdere studie bekend. Eén was het standpunt van Newton, die aangaf dat licht een verschijnsel is van een verzameling deeltjes, en één die door Huygens werd genoemd als een golfverschijnsel. Twee eeuwen later was het wetenschapper James Clerk Maxwell die de theorie van het elektromagnetische spectrum beschreef. Dit leidde tot de theorie van de dualiteit van golven en deeltjes.

Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (2)

Optical Electronics

Het boek geeft nog een overzicht van de belangrijkste aspecten uit beide benaderin-gen van licht, bespreekt de theorie van het elektromagnetische spectrum en meerdere details uit de kwantumtheorie. In hoofdstukken 2, 5, 6 en 7 zijn besproken de onderwerpen optische straling en stralingsbronnen, optische transmissie en transmissiemedia, optische detectie en detectoren en optische beeldtechnieken en -systemen.

Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (2) - 2 Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (2) - 3 Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (2) - 4
Voorbeeld van het voor de mens zichtbare gedeelte van het elektromagnetische spectrum.

In hoofdstukken 3 en 4 staan de theorie en praktijk van de groep solid-state lasers centraal. Niet-lineaire optische effecten ontstaan door interacties tussen licht en materie. Ze zijn behandeld in hoofdstuk 8. Het studieboek sluit af met een literatuuroverzicht en een trefwoordenregister.

ISBN 978-3-11-050049-3, “Optical Electronics”, Jixiang Yan, Walter de Gruyter Verlag, 2019, 392 pagina’s.


Gerelateerde artikelen