Overheid steunt onderwijs in de natuurwetenschappen

18 juli 2019

Binnen de bestaande onderwijs- en opleidingsconcepten en organisaties ondersteunen overheden in diverse landen actieplannen om meer studenten te interesseren om te studeren in het hoger-onderwijs of aan een universiteit in de exacte wetenschap, technologie, toegepaste wiskunde en informatietechnologie. Aan dit initiatief zijn tevens uitvoeringsplannen gekoppeld om meer loopbanen in deze vakken te stimuleren.

Overheid steunt onderwijs in de natuurwetenschappen

Overheden ondersteunen onderwijs natuurwetenschappen

Om al deze steun een “gezicht” te geven bestaan diverse internationaal gehanteerde aanduidingen, zoals in Engelstalige landen het begrip STEM (ook op de voorzijde van het nieuwe studieboek “Optical Imaging and Photography” aangegeven) of MINT in diverse Europese landen. Zo staat het acroniem STEM voor de combinatie van de vier studierichtingen Science, Technology, Engineering en Mathematics. Daarmee wordt tevens een cohesie bedoeld tussen deze vakdisciplines.

In Duitsland staat het acroniem MINT voor de gebieden Mathematiek, Informatica, Natuurwetenschap en Techniek en maken tevens deel uit van de centraal economische innovatiesector. Door de voortschrijdende voortgang zijn er inmiddels kleinere sectoren toegevoegd aan het oorspronkelijke rijtje van vier. In de praktijk van deze benoemingen blijken beide begrippen hetzelfde te betekenen in de educatieve gedetailleerde uitvoeringen ervan.

Het stimuleren van de aandacht voor die specifieke vakgebieden staat bij alle activiteiten van overheid en opleidingsinstituten centraal op de eerste plaats. De benadering van het gehele onderwijsgebeuren, het uitoefenen van invloed op alle vormen van het hoger- en universitair-onderwijs en het verstrekken van financiële middelen door overheden of door overheden aangewezen instituten en organen is ontstaan rond 2009 met de campagne “Educate to Innovate”.

De uitvoering van alle initiatieven hebben sowieso tot doel om het dreigende tekort aan technici, ingenieurs, onderzoekers en wetenschappers in de genoemde vakgebieden te voorkomen. Een groot stimulator voor het project STEM was president Barack Obama. Hij zorgde in samenwerking met zijn adviseurs en departementen voor voldoende budget om aan de slag te gaan. Volgens de laatste cijfers zijn er relatief gezien meer personen aan het werk in de STEM- en MINT-aandachtsgebieden.