Kleurenwetenschap voor kunstcollecties

22 juni 2021

Over kleur zijn vele studieboeken en naslagwerken geschreven. Veelal beschrijft de inhoud van deze boeken de grondbeginselen van de kleurenleer, het waarnemen van kleuren, de techniek van het toepassen van kleur en het meten van kleur. Tevens is veelvuldig al geschreven over het unieke verschijnsel van kleur.

Kleurenwetenschap voor kunstcollecties

Color Science in the Examination of Museum Objects

Het referentieboek “Color Science in the Examination of Museum Objects” van auteur Ruth Johnston-Feller geeft een wel heel bijzondere beschrijving van kleur en de vele praktische aspecten ervan. Zij bespreekt namelijk de toepassing van kleur en kleursystemen bij het beheren van kunstcollecties. Aan de hand van het beschrijven van meerdere hoogwaardige onderzoeks- en meettechnieken maakt de lezer en gebruiker van dit boek op een hoog wetenschappelijk niveau kennis met de gebruiksmogelijkheden van deze technieken.

De eerste hoofdstukken beschrijven de onderdelen spectrofotometrie en de colorimetrie. Aspecten van additieve kleurmening en subtractieve kleurmenging zijn daarin uitgebreid behandeld. Het onderwerp wordt theoretisch benaderd aan de hand van het CIE kleursysteem en de nadere uitwerkingen ervan. Vele uitgewerkte formules, bewijzen en grafieken maken de behandeling compleet. Daarna vindt de lezer besprekingen over verschillende karakteristieke kenmerken van kleur, zoals absorptie, pigment, verzadiging en menging. Daarbij valt de praktische benadering van de vaak sterke theoretische uitleg op.

Zij laat aan de hand van een aantal illustraties in kleur de verandering van kleur als functie van de tijd onder het licht van een xenon lamp zien. Er treden opmerkelijke kleurveranderingen op. Alle getoonde resultaten zijn verkregen uit fundamenteel laboratoriumonderzoek. Ook de structuur van het materiaaloppervlak is bepalend voor de reflectie van het spectrum van lichtstraling. De begrippen fosforescentie en fluorescentie en de bijzondere eigenschappen van deze natuurverschijnselen zijn duidelijk behandeld. Dit wetenschappelijke boek over kleur eindigt met een omvangrijk literatuuroverzicht en een register met trefwoorden.

ISBN 0 89236 586 2, “Color Science in the Examination of Museum Objects”, Ruth Johnston-Feller, The Getty Conservation Institute, 2001, 361 pagina’s.


Gerelateerde artikelen