Komst en toepassing van de bril in cultureel perspectief (1)

2 december 2019

De bril als cultureel en stilistisch object is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en functioneren in de maatschappij. Als een alledaags gebruiksvoorwerp heeft de bril en zelfs de allerprimitiefste vormen ervan de mens door de eeuwen heen enorm geholpen om allerlei taken en handelingen waarvoor een optimaal gezichtsvermogen noodzakelijk is, blijvend uit te oefenen.

Komst en toepassing van de bril in cultureel perspectief (1)

AugenBlicke

In het onlangs verschenen compacte boekje “AugenBlicke” beschrijft Stefana Sabin de geschiedenis van de komst en ontwikkeling van de bril vanaf de antieke periode tot in de huidige tijd. Het boeiende en vlot geschreven en lezende verhaal gaat van de groene smaragd van keizer Nero, waarmee hij het strijdtoneel observeerde, via een zelf ontworpen en vervaardigde bril door Benjamin Franklin, waarmee hij zowel op korte afstand en ver kon kijken, tot aan de kattenbril van Marilyn Monroe, waarmee zij een grote aanzet gaf aan het modebeeld rondom het dragen van een bril.

Het boek vertelt bovendien over historische feiten en gebeurtenissen rondom kunstschilders, schrijvers, tekenaars, acteurs en artiesten, die allen brildragend waren. Ook hun werken laten brildragende personen zien. De uitvinding van de boekdrukkunst, de mechanisering, de automatisering en de digitalisering zorgden stuk voor stuk in onze cultuur en maatschappij voor spectaculaire en diepgaande veranderingen. Ook in individuele situaties en bij kleine en grote groepen personen hadden de veranderingen ook gevolgen voor culturele en economische verhoudingen.

Sommige veranderingen zorgden zelfs voor een revolutie in het openbare leven, onderwijs en technologische ontwikkelingen. Maar er hebben zich ook sluipende of stille revoluties voltrokken, waarvan het merendeel ervan met succes zijn opgepakt door personen, organisaties, instituten en overheden. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-8353-3546-2, “AugenBlicke”, Stefana Sabin, Wallstein Verlag, 2019, 96 pagina’s.


Gerelateerde artikelen