Bij zien en waarnemen is er gevaar voor optisch bedrog (2)

1 december 2019

Het boek is daarvoor in vier gedeelten onderverdeeld, te weten in “Illusies in het perifere blikveld”, “Illusionistische patronen”, “Bijzondere vormen van optische illusies” en “Optische illusies in de kunst- en reclamewereld”. Het boek sluit af met een uitgebreide literatuurlijst. Elk hoofdstuk bevat theoretische beschouwingen, heel veel wetenswaardigheden en interessante overzichtelijke samenvattingen van grondprincipes voor algemeen gebruik en voor studiedoeleinden.

Bij zien en waarnemen is er gevaar voor optisch bedrog (2)

Optische Illusionen: Die Überwindung der Grenzen des Sehens

In de huidige periode leven wij steeds meer in een visueel georiënteerde wereld van plaatjes. De mens wordt veelal enthousiaster voor iets waarbij een mooi plaatje is afgebeeld. Echter wordt de werkelijkheid, zoals het door ons is waargenomen, pas realiteit in ons brein en in de beschikbare neurologische structuren en gebieden van het brein.

Bij zien en waarnemen is er gevaar voor optisch bedrog (2) - 2 Bij zien en waarnemen is er gevaar voor optisch bedrog (2) - 3
“Het verschuivende doorkijkje” en een gedraaide variant ervan, laten ons duidelijk een schijnbare beweging ervaren. Naar een ontwerp van Hajime Ouchi uit 1977 en genoemd “Rotating Globe”.

Bij het ‘ontdekken’ van nieuwe figuren en perspectieven wordt er eerst ‘intern’ gekeken naar eerdere ervaringen, alvorens wij verder gaan met analyseren van de nieuw opgedane visuele ervaringen. Bij het lezen en bestuderen van de inhoud van het nieuwe boek zullen zelfs de meest ervaren lezers verbaasd staan door de hoeveelheid unieke variaties op reeds bekende patronen en figuren uit de wereld van optisch bedrog en illusies. Een onmisbare publicatie voor psychologen, fysiologen, psychiaters en voor andere personen die dagelijks werken in de wereld van perceptie.

ISBN 978-3-96200-222-0, “Optische Illusionen: Die Überwindung der Grenzen des Sehens”, Siegfried M. Tögel, Verlagshaus Schlosser, 2019, 214 pagina’s.