Meer kennis over genen en gezondheid door DNA-tests

9 juli 2014

Zelf je DNA laten bepalen via een testkit is mogelijk door zo’n kit te bestellen via internet en te werk gaan volgens de meegeleverde instructies. Of je werkelijk blij wordt van de testresultaten wordt door de experts ernstig betwijfeld. Begonnen in de wetenschap zijn DNA-tests nu ook op commerciële basis verkrijgbaar.

Meer kennis over genen en gezondheid door DNA-tests

Genen en gezondheid

Wie er de lol van inziet, moet vooral zijn DNA laten testen, voor serieus advies is echter de kliniek de aangewezen plek. Het lezen van onze genen kan steeds goedkoper en in een razend tempo. Daardoor worden DNA-tests steeds vaker toegepast. In de kliniek, bij zwangerschap, het strafrecht en in de sport. Interessant om te weten wat je in de toekomst te wachten staat en of je aanleg hebt voor topsport. Tenzij de uitslag tegenvalt natuurlijk. Want wat heb je er dan aan om te weten dat je een grote kans hebt een onbehandelbare ziekte te krijgen als je ouder bent? Het cahier over DNA belicht de zegen of zorg van de opmars en de mogelijkheden van genetische tests bij onder andere ethische, juridische en psychologische vragen. Aan dit cahier werkten vooraanstaande wetenschappers mee die expert zijn op het gebied van dit thema. De experts behandelen de komst van genetische tests, de ontwikkelingen, het gebruik en het nut ervan en toekomstverwachtingen. Zo zal een grootschalige invoering van de nieuwste DNA-technologie er eerder zijn dan de bijbehorende ethische kaders! Een helder geschreven informatiebron met inspirerende inhoud voor iedereen met interesse voor DNA. Bij het cahier Genen en gezondheid is lesmateriaal ontwikkeld voor leerlingen en docenten havo/vwo. Dit cahier en andere uitgaven zijn te bestellen bij de Stichting BWM en via www.biomaatschappij.nl.

ISBN 978-90-73-1967-35, “Genen en gezondheid”, redactieteam, Stichting BWM - Biowetenschappen en Maatschappij, 2014, 86 pagina’s.


Gerelateerde artikelen