Werk van wetenschappers in de tijd van de Renaissance

11 juni 2014

De zoektocht van de mens naar het begrijpen van de natuur en natuurverschijnselen verliep van bijgeloof tot en met het wetenschappelijk verklaren en begrijpen van de fysische wereld en was een lange weg.

Werk van wetenschappers in de tijd van de Renaissance

Scientists and inventors of the Renaissance

De Renaissance was een kritische periode in deze zoektocht en verdieping van de wetenschap, waarbij wetenschappers vanuit een verlichte kijk op het wereldbeeld gingen werken aan onderzoek en verklaren door principes en methoden. De periode van de Renaissance in de Europese cultuurgeschiedenis volgde op de Middeleeuwen. Revolutionaire ontwikkelingen vonden plaats, zoals de ontdekking van nieuwe continenten, het copernicaanse stelsel in de astronomie en de uitvinding of introductie in Europa van de drukpers, papier, kompas en buskruit. De wetenschap stond aan de basis van grote vernieuwingen. Zo sneed Andreas Vesalius zelf in lijken ter onderzoek van de anatomie. Copernicus introduceerde het heliocentrisch wereldbeeld. Galilei gebruikte de telescoop. De Renaissance begon in de 15e eeuw en eindigde in de 17e eeuw. Voor de actieve wetenschappers en onderzoekers een lastige periode om zich staande te houden door de vijandige houding van de kerk. Uit die mooie eeuwen kennen wij tientallen inmiddels beroemde personen en hun specifieke uitvindingen en ontdekkingen. Alle belangrijke en interessante feiten, uitvindingen en uitspraken zijn besproken in het boekje “Scientists and Inventors”.

ISBN 978-1-61530-880-4, “Scientists and inventors of the Renaissance”, Robert Curley, Britannica Educational Publishing, 2013, 165 pagina’s.


Gerelateerde artikelen