Meer praktische toepassing voor quantum cascade lasers

19 januari 2015

Het nieuwe studieboek “Quantum Cascade Lasers” beschrijft de achtergrond over het ontstaan en de fysische kenmerken van dit type laser. Ook bespreekt de auteur de werking van de cascade laser en geeft een aantal voorbeelden van praktisch gebruik. De inhoud is ontstaan door een bewerking vanuit de leerstof in de vorm van dictaten en vanuit voordrachten voor universitaire studenten en toehoorders bij congressen.

Meer praktische toepassing voor quantum cascade lasers

Quantum Cascade Lasers

Het theoretische concept voor de quantum cascade laser werd al in 1971 ontwikkeld door de onderzoekers R.F. Kazarinov en R.A. Suris. De Quantum Cascade Laser is een vastestoflaser van het type unipolair (ofwel gebruikmakend van ladingdragers met dezelfde polariteit). De uitvinding is gedaan in 1994 door Jérôme Faist (tevens auteur van dit nieuwe studieboek), Carlo Sirtori, Federico Capasso, Deborah Sivco, Albert Hutchinson en Alfred Cho, van het bedrijf Bell Laboratories.

De “cascade” is een proces van gelijke energiestappen die het gevolg zijn van de structuur van het actieve lasermedium. Wanneer een elektron een stap in de cascade aflegt, wordt er telkens een foton uitgezonden. De gebruikers van het boek krijgen tevens een inleiding tot de nieuwe en bijzondere ontwikkelingen in het toepassingsgebied vanaf midinfrarood tot in het terahertzgebied van het elektromagnetisch spectrum. Het boek is geschikt voor zelfstudie en sluit af met een uitgebreid literatuuroverzicht.

ISBN 978-0-19-852824-1, “Quantum Cascade Lasers”, Jérôme Faist, Oxford University Press, 2013, 306 pagina’s.


Gerelateerde artikelen