Met experimenteren krijgen kinderen inzicht in illusies (1)

10 januari 2019

Door het uitvoeren van 13 experimenten leren kinderen, ouders en belangstellende personen de werking van verbluffende en verschillende optische en visuele illusies. De ontwerpers van de experimenten zijn niet over één nacht ijs gegaan met het realiseren van deze flink gevulde experimenteerbox. De box bevat ondermeer een spiegel om te plaatsen in een magische spaarpot, een doorzichtige cilinder, schijfjes en een tolletje, halve afbeeldingen op schijfjes en een draaistokje, een transparante folie met een lijnenraster en de afbeelding van een hond die door het verschuiven van de folie ook echt in beweging komt.

Met experimenteren krijgen kinderen inzicht in illusies (1)

Die Forscherkiste Optische Illusionen

Ook bevat de box twee identieke boogjes, waarmee het spelletje groter of kleiner kan worden uitgevoerd. Het effect van de experimenten en proefjes wordt aanzienlijk vergroot, indien kinderen de proefjes onder begeleiding van een volwassen persoon doen. Voor de volwassenen bevat het bijbehorende instructieboekje meerdere praktijktips en er is een waardevolle en leerzame inleiding geschreven over het fenomeen van de optische illusies. Optische illusies zijn in principe valse visuele waarnemingen.

Met experimenteren krijgen kinderen inzicht in illusies (1) - 2
Het leer- en instructieboekje bij de ontdekkingsbox.

De beeldprikkels van deze optische illusies, die via onze ogen aan onze hersenen worden afgeleverd, worden door onze hersenen als het ware als vals bestempeld. Steeds, als er een discrepantie tussen het opgenomen beeld, het beeld van eerdere ervaringen en het werkelijke beeld wordt geconstateerd, beleven wij een optische illusie. Wetenschappers kunnen meerdere optredende optische illusies vaak niet verklaren. De vorm en de wijze waarop wij dingen waarnemen en verwerken, is namelijk buitengewoon gecompliceerd. (Wordt vervolgd).

EAN 401-9631-15034-9, “Die Forscherkiste Optische Illusionen”, The Purple Cow, Franzis Verlag, 2018, experimenteerbox leer- en instructieboekje, 27 pagina’s.


Gerelateerde artikelen