Metalen experimenteerdoos voor spel met optisch bedrog

28 november 2017

Optische illusies worden in het algemeen beschouwd als valse visuele waarnemingen. Visuele prikkels die uitgaan van zo’n optische illusie worden via onze ogen gestuurd naar een specifiek deel van onze hersenen en worden daar gedetecteerd als raar, afwijkend, vreemd en merkwaardig. Telkens wanneer er sprake is van een afwijking in een meestal herkenbaar beeld kunnen wij zelfs na een interpretatie van dit schijnbaar afwijkende beeld in volledige verwarring komen en wordt er visueel bedrogen.

Metalen experimenteerdoos voor spel met optisch bedrog

Optische Illusionen - Im Labor des verrückten Professors

We maken dan kennis met optisch bedrog, dat met opzet is gedaan of dat wij het gewoon verkeerd zien zonder er bij na te denken. Zelfs wetenschappers kunnen niet alle verschijningsvormen van optische bedrog volledig verklaren. Daarom is het spel met optisch bedrog boeiend en spannend om individueel of in groepsverband visueel te ervaren hoe sommige optische verschijnselen ons om de tuin leiden. In de metalen experimentendoos zijn materialen, hulpmiddelen en instructies opgenomen om aan de hand van meer dan 12 proefjes persoonlijk te ervaren hoe optische illusies ontstaan en welk plezier we kunnen hebben om ermee te experimenteren.

Metalen experimenteerdoos voor spel met optisch bedrog - 2

Door de flinke variatie in vormen van illusies wordt al snel een beeld gevormd dat er nog veel meer verschijningsvormen bekend zijn, die nog onderzocht kunnen worden. Alle benodigde materialen zitten in de doos. Tevens vindt de gebruiker een leuk informatief boekje met interessante beschrijvingen, achtergronden, instructies en illustraties met optische illusies voor het behalen van optimale resultaten bij het experimenteren met ons zien en waarnemen en het ontstaan van het verschijnsel van een schijnbare werkelijkheid. Zo kan de gebruiker kennismaken met de blinde vlek, nabeelden en andere verrassingen. Een inspirerende set voor het onderwijs.

EAN 401-9-631-670229, “Optische Illusionen - Im Labor des verrückten Professors”, Franzis Verlag, 2017, 12 experimenten + doe- en informatieboekje met 27 pagina’s.