Neurologische verklaringen voor optische verschijnselen (1)

5 augustus 2022

Eindelijk is het ervan gekomen dat expert Michael Bach zijn enorme kennis en verzameling van optische en visuele illusies en andere buitengewone waarnemingsfenomenen heeft gebundeld in boekvorm. Tot aan zijn pensionering was hij verbonden als professor in de neurobiofysica aan de kliniek voor oogheelkunde binnen de Universiteit Freiburg (D) en gaf leiding aan de sectie “Functioneel waarnemingsonderzoek, elektrofysiologie”.

Neurologische verklaringen voor optische verschijnselen (1)

Optische Täuschungen und andere auβergewöhnliche Sehphänomene

Speerpunten in zijn universitaire activiteiten waren het onderzoek van de functionele werking van de visuele waarneming en de elektrofysiologische diagnostiek van voorkomende oogziekten. Hij werd diverse malen onderscheiden met bijzondere prijzen voor zijn baanbrekende bijdragen aan het vakgebied van de oogheelkunde. Zijn interesses op het gebied van optische en visuele illusies kent reeds een zeer lange geschiedenis.

Hij heeft een omvangrijke collectie aan illusionistische afbeeldingen en heeft het grootste deel ervan bestudeerd en verklaard. Het voorliggende boek bevat een door Bach geselecteerde hoeveelheid aan indrukwekkende en soms spectaculaire en in elk geval verrassende voorbeelden aan optische verschijnselen in allerlei vormen en uitvoeringen.

Neurologische verklaringen voor optische verschijnselen (1) - 2
Een ontwerp van een variant van de Ponzo-illusie waarbij het lijkt of de achterste auto groter is dan de twee andere auto’s.

Michael Bach heeft zich inmiddels kunnen ontwikkelen als expert met een internationale bekendheid en als authoriteit op het gebied van zien, waarnemen en optisch bedrog. Ook zijn website is razend populair bij liefhebbers van zien tussen schijn en werkelijkheid. In het algemeen nemen we aan dat het zien, waarnemen en ervaren als vanzelfsprekend is en het blijkt bovendien helemaal geen probleem te zijn.

In feite is de perceptie van afbeeldingen, objecten en constructies echter een gecompliceerd visueel en neurologisch proces. We zien niet alleen wat er in onze ogen wordt getoond, maar nog veel meer. Ons brein onderzoekt namelijk de “binnengekomen” beeld- en lichtprikkels en maakt daar beelden van. Wanneer de vindingrijkheid van de hersenen te ver gaat, kunnen er optische illusies ontstaan. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-942825-97-9, “Optische Täuschungen und andere auβergewöhnliche Sehphänomene", Michael Bach, Dr. Reinhard Kaden Verlag, 2022, 122 pagina’s, € 27,80.