Onmeetbare getal π blijft prikkelend en uitdagend (1)

5 maart 2020

Het voor velen magische getal π wordt ook wel als pi geschreven en is een getal dat in wiskunde en meetkunde gebruikt wordt. Maar Pi is ook een getal dat nooit lijkt te stoppen door de vele cijfers achter de komma. Pi heeft ongeveer een waarde van 3,141592653589…, maar wordt vaak afgekort tot 3,14. Het symbool π komt uit het Griekse alfabet en is de 16e letter. Op 14 maart a.s. wordt over de gehele wereld in kringen van wiskundigen en andere geïnteresseerden in de achtergronden en het gebruik van π bijzonder aandacht gegeven.

Onmeetbare getal π blijft prikkelend en uitdagend (1)

Pi is ook een getal dat nooit lijkt te stoppen door de vele cijfers achter de komma.

Door de standaard Amerikaanse notering van 14 maart in de vorm van 3.14 is deze feestelijke dag ontstaan. Een toevalligheid met het samenvallen van de geboortedag van Albert Einstein maakt deze dag extra aantrekkelijk voor de aanhangers van het baanbrekende onderzoekswerk van deze wereldberoemde wetenschapper en Nobelprijswinnaar, die op 14 maart 1879 in de Duitse stad Ulm werd geboren. Het symbool en getal π staat voor een wiskundige constante, met een decimale benadering van 3,14.

Onmeetbare getal π blijft prikkelend en uitdagend (1) - 2 Onmeetbare getal π blijft prikkelend en uitdagend (1) - 3 Onmeetbare getal π blijft prikkelend en uitdagend (1) - 4
In het leerlingentijdschrift MatheWelt staat als basis de cirkel centraal. De leerling krijgt veel vragen en maakt kennis met cirkels als symbool. Het tijdschrift geeft alle antwoorden op vragen. Door de inhoud van het studieboekje Pi laat de auteur lezers kennismaken met de interessante rol van π, met wetenswaardigheden en opgaven.

In de praktijk geldt π als de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel. In de periode van de Griekse wetenschapper Archimedes werd er al gerekend met een waarde voor pi. De specifieke waarde verkreeg Archimedes door het gebruik van een ingewikkelde methode en een langdurige berekening door de omtrek van een cirkel te verdelen in veelhoeken. Door steeds meer hoeken te kiezen wordt het resultaat steeds nauwkeuriger. De Duits-Nederlandse hoogleraar Ludolp van Ceulen (1540-1610) voerde dit experiment uit aan de universiteit van Leiden in de 16e eeuw. Het symbool voor Pi werd zowel door de Engelse wiskundigen William Oughtred in 1647, als door Isaac Barrow in 1664 al toegepast als een afkorting van het Griekse woord periphereia. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen