Optische illusies inspireren de scholieren tot activiteiten (1)

2 februari 2023

Bij de Duitse uitgeverij Friedrich Verlag, van voornamelijk educatief les- en studiemateriaal, verscheen in de serie tijdschriften onder de titel “Kunst 5-10” een perfect ontworpen studie- en werkpakket met een opvallende titel “Optisch bedrog”. De uitgave bevat twee losse gedeelten, namelijk een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte, die weliswaar los van elkaar zijn te bestellen, maar wel heel echt bij elkaar toegepast moeten worden.

Optische illusies inspireren de scholieren tot activiteiten (1)

Kunst 5-10 Optische Täuschung

Het theoretisch gedeelte is uitgevoerd als tijdschrift 68 en bevat toelichtingen, afbeeldingen en een reeks opdrachten voor eigen experimenten en voor klassikale demonstraties. Bij elke opdracht wordt telkens verwezen naar de betreffende werk- en informatiebladen uit het materiaalpakket.

Door de wijze van de aanpak en uitwerking van het thema ‘zien, waarnemen en optisch bedrog’ is dit goed verzorgde studiemateriaal geschikt voor gebruik in de hoogste klassen van het lager onderwijs, in het middelbaar en in het technisch onderwijs binnen de leerdoelen van de respectievelijk leerprogramma’s in het onderwijs in vakken als tekenen, wiskunde, meetkunde, stereometrie, kunst en zelfs in biologielessen.

Maar ook toepassingen zijn aan te bevelen in educatieve zomercursussen, nascholingslessen en in de huiselijke kring. Ook de vele QR-code aanbevelingen geven het studiemateriaal meer dan een extra dimensie. Wat we zien of denken te zien, is het resultaat van de visuele informatie die het oog door de lens opvangt op het netvlies en doorgeeft aan de hersenen en de interpretatie van deze indrukken door de hersenen. Bij een optische illusie of visuele illusie worden de hersenen misleid tot het produceren van een interpretatie, die dan niet overeenkomt met de objectieve werkelijkheid. (Wordt vervolgd).

Kunst 5-10 Optische Täuschung, themapakket tijdschrift Kunst 5-10 nr.68, Melanie Appelt en Katja Heckes, Friedrich Verlag, 2022, 48 pagina’s + materiaalpakket met werkbladen en posterbladen, bestelnrs. 19368 en 19768.