Pierre-Simon Laplace (1749-1827)

18 november 2022

De Franse wiskundige en astronoom Pierre-Simon Laplace (1749-1827), wiens werk van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van wiskundige astronomie en de statistiek, vatte het werk van zijn voorgangers samen en breidde dit in zijn vijfdelige Mécanique verder uit. Dit baanbrekende werk verving de meer op meetkunde gebaseerde studie van de klassieke mechanica door een meer analytische wiskundige basis, waardoor een breder scala van problemen bestudeerd kon worden.

Pierre-Simon Laplace (1749-1827)

Laplace werd in 1817 gepromoveerd tot markies.

Ook in de statistiek leverde Laplace belangrijke bijdragen aan de zogenaamde Bayesiaanse interpretatie van de waarschijnlijkheidsrekening. In wiskundige kringen is hij bekend geworden door de formulering van de vergelijking van Laplace en was hij de uitvinder van de laplacetransformatie. Laplace kan als een de grondleggers van de wiskundige natuurkunde worden gezien.

De laplace-operator, die op ruime schaal in de toegepaste wiskunde wordt gebruikt, is naar hem genoemd. Hij publiceerde over de oorsprong van het zonnestelsel en was een van de eerste wetenschappers die het bestaan van zwarte gaten aangaf. Zeker in Frankrijk werd hij wel aangeduid als een Franse Newton. In 1806 werd hij door Napoleon tot graaf van het Eerste Franse Keizerrijk benoemd en werd hij in 1817 gepromoveerd tot markies.


Gerelateerde artikelen