Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (45a)

15 november 2022

Door onze vroegere bezoeken aan de TNO-organisatie en gesprekken met medewerkers kwamen wij in het bezit van een originele uitvoering van een door een afdeling van TNO ontwikkeld bezonnings- en hemelfactormeter-meetinstrument. Het instrument is ontworpen door medewerkers van IG-TNO en gebouwd door medewerkers van de instrumentmakerij van het bedrijf Nonius in Delft.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (45a)

De TNO bezonnings-hemelfactormeter

Op de grote bedrukte schijf bevindt zich een perspex lens en beide onderdelen worden voor de meting gelijktijdig gedraaid. Van het meetinstrument zijn meerdere uitvoeringen gemaakt en op de markt verschenen. Ook de bijbehorende handleiding voor het gebruik van dit instrument is in diverse uitvoeringen samengesteld.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (45a) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (45a) - 3
Afb. 1 Handleiding TNO bezonnings- en daglichtschijf, IMG-TNO, 1979, 30 pagina’s; Afb. 2 Handleiding voor het gebruik van de bezonnings-hemelfactormeter, Instituut voor gezondheidstechniek TNO.

In onze rubriek “Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies” geven wij onze lezers ter kennismaking met dit uniek samengestelde optische meetinstrument een beeld over het gebruik ervan en bespreken we daarvoor de hoofdlijnen uit de uitgebreide handleiding. In de ontwerpfase van een gebouw wordt dit instrument toegepast om inzicht te verschaffen over het toetreden van zonlicht. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen