Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (45b)

15 november 2022

De eerst getoonde handleiding geeft alle benodigde gebruiksaanwijzingen voor dit optisch instrument. In de tweede handleiding is de bezonnings- en daglichtschijf uitgebreid besproken en toegelicht met de vele tekeningen en praktijksituaties. Ook deze schijf wordt gebruikt voor het bepalen van het toetreden van zonlicht in een gebouw.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (45b)

De TNO bezonnings-hemelfactormeter

Met het optisch instrument is het op eenvoudige wijze mogelijk voor ieder willekeurig punt te bepalen de tijdstippen waarop direct zonlicht in het te beschouwen punt kan toetreden en de bezonningsduur van dit punt vast te stellen. De grootheden zijn van belang bij de beoordeling van ruimten op hun geschiktheid voor bewoning of soorten werk of recreatie.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (45b) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (45b) - 3
Afb. 1 Handleiding voor het gebruik van de bezonnings-hemelfactormeter, Instituut voor gezondheidstechniek TNO; Afb. 2 Handleiding TNO bezonnings- en daglichtschijf, IMG-TNO, 1979, 30 pagina’s.

De handleiding beschrijft stap voor stap de te verrichten handelingen. Met behulp van de TNO bezonningsdaglichtschijf kan eveneens voor elk punt in een vertrek de daglichttoetreding worden vastgesteld. Daarbij worden ook begrippen als hemelcomponent en hemelfactor bepaald. Voor woningen doet het er niet zoveel toe uit welke richting de zon binnenschijnt mits die niet al te horizontaal is. Voor scholen, kantoren en bedrijven is de richting wel belangrijk in verband met verblindingskansen. Voor onderwijsdoeleinden en voor gebruik in bouwkundige beroepsopleidingen een interessant item.


Gerelateerde artikelen