Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (2)

15 juni 2020

Wanneer wordt geschreven of gesproken over radiologie, dan wordt er in het algemeen bedoeld de medische toepassing van röntgenstraling. De radiologie is namelijk een medisch specialisme dat bedoeld is als een activiteit voor het opzoeken van de aard, de plaats en omvang van een ziekte, letsel of aandoening bij mens en dier met hulp van stralen of golven. Daarbij maakt het medisch personeel gebruik van röntgenstralen of ook wel x-stralen genoemd (röntgenfoto’s, CT-scans).

Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (2)

Radiologie in Deutschland

Radiologische onderzoekingen worden onder normale condities uitgevoerd door een radioloog, met of zonder radiologische assistenten. Met het resultaat van foto’s of scan wordt een diagnose opgesteld voor bespreking van een behandeling met een specialist of huisarts en de patiënt. Met de röntgenstraling kunnen ook materialen en objecten onderzocht worden. Door dit gebruik kent de radiologie ook andere toepassingen dan alleen het medisch gebruik.

Het boek richt zich op het medisch gebruik van de radiologie voor beeldvormend medisch onder-zoek en geneeskunde. Op initiatief van de DRG hebben vijftien radiologen, medisch fysici en medisch-technische radiologieassistenten (MTRA) de stand van zaken gedurende een periode van ongeveer 18 maanden onderzocht en in beeld gebracht. Het resultaat van deze opdracht via de workshop en redactionele proces, bracht niet alleen een “witboek” met doorgaans technische perspectieven, concrete suggesties en prognoses in een functionele sobere vorm van presentatie, maar geeft een geweldige hoeveelheid aan bloemlezingen over de radiologie.

Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (2) - 2 Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (2) - 3 Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (2) - 4
Postzegelverzamelaars krijgen voortdurend een beeld van de technologische ontwikkelingen in de radiologie.

Uitgebreide beeldsecties bieden uitzonderlijke inzichten in de wereld van de radiologie met zijn vele beeldvormingsmethoden. Radiologie met beeldvormingsmethoden is natuurlijk sterk vertegenwoordigd in de foto's - bijna de helft van het boek laat dit zien. Dat onderscheidt is ook te ervaren in de geneeskunde als geheel: de mens in het midden en de oriëntatie op het beeld, op de anatomie, op de diagnose en op het succes van de geneeskunde. Het boek is ingedeeld in drie hoofdstukken, die elk beginnen met een technische introductie. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-00-062663-0, “Radiologie in Deutschland”, Inga Godhusen, e.a., Deutsche Röntgengesellschaft, 2019, 248 pagina’s.


Gerelateerde artikelen