Wetenschap van de kleuren in de periode van 1750-1850 (2)

11 juni 2020

Thematisch omvat de inhoud van het boek een breed scala aan onderwerpen, waaronder kunstenaarsopleidingen aan academia, hedendaagse verfhandel en illusietechnieken, kunsttheoretische verhandelingen over het gebruik van licht en kleur, historische schildertechnieken, innovaties op het gebied van natuurkunde, scheikunde en sensorische fysiologie, evenals kennis over en ervaring met kleurpigmenten, bindmiddelen en technische constructies van schilderijen bouwen en het ontstaan van ouderdomsschade.

Wetenschap van de kleuren in de periode van 1750-1850 (2)

Wissenschaft der Farbe

In de aangegeven periode waren er tevens verschuivingen merkbaar en zichtbaar in kunststijlen en kunstrichtingen. Tevens heeft de auteur veel aandacht gegeven voor de baanbrekende theorieën over kleuren en kleurgebruik in de kunst en kunstuitingen. In het boek staan fascinerende bijdragen over de kleurdeskundigen Isaac Newton, Philipp Otto Runge en Johann Wolfgang Goethe.

Ook het werk van wetenschappers en onderzoekers op het gebied van fysiologie, visuele en optische waarneming, psychologie, optisch bedrog, optische en visuele illusies, licht en kleur, zoals door Michel-Eugène Chevreul, Ewald Hering, Wilhelm Wundt, Jan Evangelista Purkinje, Thomas Young en Hermann von Helmholtz.

Wetenschap van de kleuren in de periode van 1750-1850 (2) - 2
De Kleine Morgen, Philipp Otto Runge, 1809, olieverf op doek, 109 x 85,5 cm, Hamburger Kunsthalle; afbeelding uit Wissenschaft der Farbe.

In het zeer dikke studieboek voor docenten, studenten en leerlingen in kunststudies aan diverse opleidingsinstituten en bij opleidingsorganisaties heeft de auteur ruim 200 pagina’s in gebruik genomen voor de afronding van de studieresultaten, toelichtingen bij de teksten, diverse kleurtechnische tabellen, een zeer uitgebreid literatuuroverzicht en een register met namen van in het studieboek genoemde personen. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-422-07260-2, “Wissenschaft der Farbe”, Annik Pietsch, Deutscher Kunstverlag, 2014, 743 pagina’s.


Gerelateerde artikelen