Wetenschap van de kleuren in de periode van 1750-1850 (1)

5 juni 2020

Het indrukwekkende resultaat van een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en de bijbehorende bestudering van de beschikbare documenten en archiefstukken over de ontwikkelingen van het toepassen van kleur in de kunst in de periode van de 2e helft van de 18e eeuw tot aan de 2e helft van de 19e eeuw is op een geweldige wijze weergegeven in het omvangrijke referentie- en studieboek “De wetenschap van de kleuren tussen de jaren 1750 en 1850”.

Wetenschap van de kleuren in de periode van 1750-1850 (1)

Wissenschaft der Farbe

In haar gedetailleerde studie combineert onderzoekster en auteur Annik Pietsch de opgebouwde vaardigheden en ervaringen als biochemisch ingenieur, restaurateur en kunsthistorica op een indrukwekkende manier. Materiaal, technologie, vorm en cultuurhistorische achtergrond worden niet geïsoleerd bekeken, maar beschouwd als noodzakelijke delen van de dynamisch esthetische productie processen, waarvan het schilderkunstige werk uiteindelijk het eindresultaat is.

Zij onderzocht de intense veranderingen van de in de aangegeven periode beschikbare materialen en technieken voor de schilderkunst, en verklaard alsmede de verschuivingen in esthetische en wetenschappelijke keuzen voor kleuren in een periode van “de crisis in de kunst” en van de “komst van de moderne kunst”. De basis voor haar kunstzinnige beschouwing wordt gevormd door een keuze voor drie werken van Berlijnse kunstenaars, te weten voor Eduard Daege, Carl Blechen en Jakob Schlesinger.

Haar specifieke ervaringen door de restauratie-activiteiten hebben absoluut bijgedragen aan haar interesse voor het behoud van historische meesterwerken. Dit geweldig mooie boek verscheen in de serie kunstwetenschappelijke studies als deel 179. Haar omvangrijke onderzoek heeft aangetoond dat er een breuk met de toen bestaande traditie heeft plaatsgevonden, wat ertoe heeft geleid dat de schilderijen niet alleen een verscheidenheid aan schildertechnieken en materialen vertoonden, maar ook een ongebruikelijke ouderdomsschade aan het licht brachten. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-422-07260-2, “Wissenschaft der Farbe”, Annik Pietsch, Deutscher Kunstverlag, 2014, 743 pagina’s.


Gerelateerde artikelen