Speciale herdenkingszegels voor Joseph von Fraunhofer (3)

23 maart 2023

Joseph von Fraunhofer bouwde ook de heliometer waarmee Friedrich Wilhelm Bessel voor het eerst de parallax van een bepaalde ster kon vaststellen. In 1813 ontdekte Fraunhofer de naar hem genoemde fraunhoferlijnen in het zonnespectrum. Die waren overigens reeds in 1802 ontdekt door de Engelse arts en scheikundige William Hyde Wollaston, maar die had ten onrechte aangenomen dat de lijnen afscheidingen waren tussen de verschillende kleuren.

Speciale herdenkingszegels voor Joseph von Fraunhofer (3)

Klooster Benediktbeuern

In 1814 vond hij de spectroscoop uit, die hij daarna steeds verder ontwikkelde, tot en met het gebruik van een buigingsrooster toe. De kennis die hij zo verzamelde benutte hij onder andere voor het maken van steeds betere objectieven. Fraunhofer werd tot lid van de “Bayerische Akademie der Wissenschaften” benoemd en tot “Ritter des bayerischen Civil-Verdienst-Ordens” geslagen, waarmee hij in de adelstand werd verheven en zich voortaan Joseph von Fraunhofer mocht noemen.

Speciale herdenkingszegels voor Joseph von Fraunhofer (3) - 2 Speciale herdenkingszegels voor Joseph von Fraunhofer (3) - 3
Fraunhofer stelt zijn spectroscoop voor. Bron: Brochure Fraunhofer Gesellschaft.

In 1825 werd hij ziek en op 7 juni 1826 stierf hij op slechts 39-jarige leeftijd, aan de ziekte tuberculose. Hij kreeg een staatsbegrafenis en werd bijgezet op het Südfriedhof te München. Het internationaal opererende onderzoeksinstituut Fraunhofer-Gesellschaft is naar hem vernoemd. Joseph von Fraunhofer heeft met zijn baanbrekende en systematische onderzoeken de optica op een aanzienlijke wijze beïnvloed en inhoud gegeven. Zijn historische optische instrumenten staan inmiddels in diverse musea en technische verzamelingen, maar zijn geweldige prestaties en uitvindingen worden met succes toegepast in moderne innovatieve optische instrumenten.

Het thema Natuurkunde is boeiend voor postzegelverzamelaars en biedt aan elke verzamelaar een schat aan informatie om eigen kennis te verfrissen of nieuwe onderwerpen te leren kennen. Straling, licht, kleur en optica geven telkens aanleiding voor nieuwe postzegelontwerpen en goed geslaagde postzegels en poststukken.


Gerelateerde artikelen