Spel tussen licht en illusies in expositie Magie van het licht (3)

1 juni 2023

Deze schijnbare tegenstelling zorgde een eeuw lang voor problemen in de natuurkunde. Aan het begin van de 20e eeuw kreeg men het besef dat fotonen als deeltjes in golven kunnen voortbewegen. Licht laat zich absorberen, reflecteren, afbuigen, breken en verstrooien. Al vroeg in de historie werd er geëxperimenteerd met licht in de camera obscura, projectie van getekende beelden, in de fotocamera en het filmapparaat en ontstonden driedimensionale beeldtechnieken als stereoscopie, holografie en lenticulaire beelden.

Spel tussen licht en illusies in expositie Magie van het licht (3)

Museum im Zeughaus in Vechta

Aan het begin van de 17e eeuw kwamen er telescopen en aan het eind van de 16e eeuw waren er al bruikbare microscopen op de markt beschikbaar. Telescopen bleken vooral nuttig voor de scheepvaart en bekende astronomen als Johannes Kepler en Galileo Galilei verbeterden de eenvoudige telescopen om hemellichamen te observeren. Grote astronomische doorbraken zoals de ontdekking van nieuwe planeten en manen, zouden er onmogelijk zijn geweest zonder telescopen.

Vanaf het midden van de 19e eeuw ontwikkelde microscopie zich tot een belangrijk wetenschappelijk vakgebied en maakte het de komst mogelijk van nieuwe onderzoeksgebieden zoals microbiologie en bacteriologie. De veelzijdig opgebouwde expositie waarin de magie van het licht centraal staat, biedt een breed beeld van facetten, onderwerpen en thema’s waarin licht een hoofdrol vervuld.

Spel tussen licht en illusies in expositie Magie van het licht (3) - 2 Spel tussen licht en illusies in expositie Magie van het licht (3) - 3
Afb. 1 Een sfeerbeeld van opstellingen voor experimenteren en het ervaren van spiegelvervormingen; Afb. 2 Ook voor beeldillusies is er voldoende aandacht.

Bezoekers maken ook nog kennis met anamorfosen, caleidoscopen, Fresnellenzen en kleurenmenging. De leerzame en vooral fascinerende expositie kwam tot stand door een samenwerking tussen het museum en het Universiteits- en Stadtmuseum “Die Eulenburg” te Rinteln en is als een verplaatsbare expositie samengesteld.

Museum im Zeughaus, Zitadelle 15, D-49377 Vechta, www.museum-vechta.de.


Gerelateerde artikelen