Stichting A&M zet creatieve kunstenaars in het zonnetje

27 maart 2024

Traditioneel verschijnt bij Stichting Ars et Mathesis al vele jaren elk jaar een brochure als jaarboek met kunstuitingen van kunstenaars, die hun creatieve uitingen in een wiskunstige creatie realiseren. Zo ook weer het Jaarboek 2023, dat in het teken staat van kunstwerken van Frans Klerkx en Paul Brouns. Al meerdere uitgaven is de redactie, samenstelling en vormgeving in handen van Klaas Lakeman, bestuurslid van de Stichting Ars et Mathesis.

Stichting A&M zet creatieve kunstenaars in het zonnetje

Frans Klerkx & Paul Brouns en Ode aan groep konkreet.

De donateurs van A&M ontvangen de publicatie veelal tijdens de deelname aan een jaarlijks georganiseerde A&M-dag. Het zijn stuk voor stuk prachtige uitgaven, die op een compacte wijze de lezers laten kennismaken met het werk van kunstenaars. Vanwege de aandacht voor het 8e lustrum van de Stichting Ars et Mathesis heeft het bestuur van A&M gekozen voor het uitgeven van een extra Jaarboek in het lustrumjaar 2023 in de uitvoering van de brochure “Ode aan groep konkreet”.

Samensteller Klaas Lakeman kreeg daarvoor steun van Monika Buch, één van de deelnemers in de groep konkreet. In november 1986 is groep konkreet opgericht tijdens de mede onder initiatief van Ars et Mathesis georganiseerde interenationale expositie “Impossible Figures” in het museum “Hedendaagse Kunst Utrecht”. Aan de groep deden ook mee Joop van Bossum, Gerard Traarbach, Arthur Stibbe en Dirk Huizer.

Door en voor de groep konkreet werden meerdere exposities ingericht bij bedrijven, musea en instituten. In december ‘87 presenteerde de groep kunstenaars hun gezamenlijke brochure met teksten en afbeeldingen. Begin jaren negentig viel de groep konkreet uiteen en ieder ging weer zelf op pad met hun werk. Dankzij A&M zullen velen genieten van deze heruitgave. Voor informatie www.arsetmathesis.nl.

Stichting A&M zet creatieve kunstenaars in het zonnetje - 2

“Frans Klerkx & Paul Brouns”, Klaas Lakeman, Stichting Ars et Mathesis, 2023, 44 pagina’s.

“Ode aan groep konkreet”, Klaas Lakeman, Stichting Ars et Mathesis, 2023, 24 pagina’s.