Trevor Lloyd Wadley (1920-1981)

15 april 2024

De Zuid-Afrikaanse elektrotechnisch ingenieur Trevor Lloyd Wadley (1920-1981) is vooral bekend geworden door zijn ontwikkeling van het zogenoemde Wadley Loopcircuit voor meer stabiliteit in communicatie-ontvangers en de tellurometer, een landmeetapparaat. De tellurometer is het eerste succesvolle afstands-meetapparaat op basis van microgolven. De eerste tellurometer werd door Trevor Wadley in 1957 uitgevonden.

Trevor Lloyd Wadley (1920-1981)

De eerste tellurometer werd door Trevor Wadley in 1957 uitgevonden.

Hij was werkzaam bij Telecommunications Research Laboratory in Zuid-Afrika en het meetapparaat is op de markt gebracht als de M/RA 1. Een tellurometer is in staat om grote afstanden zeer nauwkeurig te meten. Hij was ook de bedenker van de Wadley PLL ontvanger, die het mogelijk maakte zeer nauwkeurig af te stemmen over een breed bereik. De spraakverbinding had als voordeel dat men de beide apparaten precies op elkaar af kon stellen (maximaal signaal).

De meting werd verkregen door het meten van het tijdsverschil tussen pulsen die op verschillende frequenties werden uitgezonden en die gemoduleerd waren op een draaggolf van ongeveer 10 GHz. In 1941 sloot hij zich aan bij de eenheid Special Signals Services van het South African Corps of Signals, dat werkte aan de ontwikkeling van Zuid-Afrika’s eigen radarsysteem op basis van eerdere Britse ervaringen.

Zijn specialisatie heeft uiteindelijke geleid tot de ontwikkeling van de tellurometer. Hoewel het apparaat minder nauwkeurig was dan de destijds gebruikte apparaten, die met lichtgolven werkten, was het makkelijker te vervoeren. De zender en reflector wogen elk 17 kg. Het opzetten van de nauwkeurige meting duurde enige tijd tot dat de op buizen gebaseerde elektronica was opgewarmd en de omgevingstemperatuur op het apparaat gecompenseerd was. Het meetinstrument kan in het donker bij regen en mist worden gebruikt en kan afstanden tot 70 km overbruggen.


Gerelateerde artikelen