Unieke apparaten te koop in de veiling bij Breker Keulen

27 april 2024

Traditioneel vindt bij Veilinghuis Breker in mei de speciale veiling voor apparaten en objecten uit de wetenschap & techniek plaats en wel op zaterdag 11 mei 2024 en zal aanvangen om 10 uur precies. De 173e veiling kent meerdere grotere en kleinere aandachtsgebieden, waaronder een aantal forse thema’s als fotografica, microscopen en optische instrumenten, radio- en televisietoestellen en bijbehorende antieke hulpmiddelen, kantoorapparatuur en een schat aan mechanische muziekinstrumenten en aan muziekautomaten.

Unieke apparaten te koop in de veiling bij Breker Keulen

Auction Team Breker in Keulen

Het geheel aan de 392 te veilen objecten, apparaten, antieke gebruiksvoorwerpen en kleinere onderdelen voor verzamelaars sluit af met enkele antieke stoommachines als tafelmodellen. Op de titelpagina van de nu al beschikbare catalogus vinden de liefhebbers, verzamelaars en museumbezitters al een rijke schat aan de aangeboden veilingstukken.

Bij alle stukken staan de nodige gegevens met veelal korte en waar nodig met langere toelichtingen om een indruk te geven over de achtergronden van het te veilen stuk of over een kluster van veilingstukken. Zelfs de foto’s van de stukken of de clusters van stukken geven al een beeld over de kwaliteit en omvang ervan. In de tweetalige (D/E) aanprijzing van de stukken in de catalogus geeft de veilingmeester een waardering over de kwaliteit van het item en is een geschatte opbrengst gegeven.

Unieke apparaten te koop in de veiling bij Breker Keulen - 2 Unieke apparaten te koop in de veiling bij Breker Keulen - 3
Afb. 1 Uit het enorme aanbod selecteerden wij enkele veilingstukken. Te zien zijn een laboratoriummicroscoop van de firma Carl Zeiss uit Jena met de hulpmiddelen en de opbergkist (151), een microscoop van Smith & Beck (152), twee standaard microscopen (153) en een polariscoop van Julius Peters Berlijn met opbergkist (154).Afb. 2 In het thema fotografica vinden verzamelaars en museumschatbewaarders vele veilingstukken die hun verzamelingen waardevol kunnen uitbreiden met onder andere Holmes-stereokijkers (223), een tafelstereokijker (224), twee “Raumbild”-albums (225 en 226), een verzameling stereoscopische negatieven met 3D-kijker (227) en nog een metalen tafel-3D-kijker met 3D-glasdia’s (228)

Binnen de groep “fotografica” is het interessante thema “microscopen” en bijbehorende hulpmiddelen opgenomen. In het aanbod zijn tevens apparaten uit de 18e en 19e eeuw opgenomen met klinkende namen als Praxinoscoop, Miraculum Mundi en Laterna Magica voor vertoning van beeld voor beeld. Naast een uitgebreid aanbod aan fotocamera’s worden antieke en modernere filmcamera’s aangeboden. Interessant is het kleinere aanbod aan optische landmeetkundige instrumenten.

Auction Team Breker, Otto-Hahn-Strasse 10, D-50997 Keulen, www.breker.com.