Fysische grondbeginselen voor studie optische beeldvorming (1)

28 april 2024

Van het omvangrijke studie- en referentieboek “Optical Imaging and Photography” verscheen een tweede en uitgebreide druk voor gebruik in bachelor- en masteropleidingen voor de theorie en praktijk binnen het studieprogramma Toegepast Fysica in het universitair en hoger onderwijs. Door de auteurs is volop gebruik gemaakt van de opgedane verdiepingen binnen het vak en van de resultaten en evaluaties van de gegeven colleges aan studenten.

Fysische grondbeginselen voor studie optische beeldvorming (1)

Optical Imaging and Photography

Natuurlijk is dit omvangrijke referentiewerk ook zeer geschikt voor gebruik in bedrijfsopleidingen, vakantiecursussen en voor een herijking van kennis en vaardigheden van personen die werken in de verschillende specifieke thema’s en onderwerpen uit de publicatie. Dit studie- en handboek gaat over optische beeldvormingen - van eenvoudige pinhole-camera's tot en met complexe beeldvormingssystemen. De inhoud bestrijkt het gehele theoretische en praktische bereik van optische fysica tot en met technische optica.

Gebaseerd op straal- en golf-optische benaderingen en aangevuld met de principes van de Fourier-optica, bespreken de auteur van het boek het proces van beeldvorming vanaf het begin tot het vastleggen van beelden, waarbij met name de verschillende onderwerpen goed op elkaar zijn afgestemd. Verschillende beeldvormingssystemen en sensoren passeren de revue, evenals lenzen en de fenomenen van aberraties, beeldintensivering en -verwerking.

Fysische grondbeginselen voor studie optische beeldvorming (1) - 2
Een team van wetenschappers ontdekten de werking van een transistor en zorgden voor de ontwikkeling van de elektronica.

De tweede en uitgebreide editie is aangevuld met actuele ontwikkelingen en met het onderwerp smartphone-camerafotografie. Dit laatste speelt tegenwoordig een belangrijke rol op het gebied van optische beeldvorming en biedt tevens een volledig samengesteld optisch beeldsysteem met potentieel voor verdere nieuwe ontwikkelingen en innovaties. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-11-078990-4, “Optical Imaging and Photography”, Ulrich Teubner en Hans Josef Brückner, Walter de Gruyter Verlag, 2024, 2e druk, 765 pagina’s, € 164,96.


Gerelateerde artikelen