Fysische grondbeginselen voor studie optische beeldvorming (2)

28 april 2024

Voor de natuurkundigen, natuurwetenschappers, ingenieurs, fotografen en microscopisten aan de ene kant en studenten natuurkunde, natuurwetenschappen of techniek in het algemeen aan de andere kant bespreekt het boek een introductie in het complexe veld van de optische beeldvorming. Voor iedereen met praktijkervaring biedt het boek een dieper inzicht in de fijne kneep-jes en kwaliteitsbeoordeling van hun dage-lijks gebruikte test- en gebruiksapparaten.

Fysische grondbeginselen voor studie optische beeldvorming (2)

Optical Imaging and Photography

Het boek is ook bedoeld als naslagwerk voor dit specifieke onderwerp. Het boek is tevens nuttig voor elke persoon die systemen voor beeldvorming gebruikt en beoordeelt. Er is speciale aandacht besteed aan het principe van fotocamerasystemen, in principe als introductie tot het onderwerp waarvoor niet al te veel kennis van technische optica vereist is. Maar is wel handig voor iedereen die de beeldverwerkingssystemen in het dagelijks werk gebruikt, zoals fotocamera's en microsco-pen.

Optische beeldvorming heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in verschillende manieren van communicatie in onze culturen. In de moderne tijd, met het toenemende gebruik van elektronica op verschillende terreinen van het dagelijks leven, zijn nieuwe uitdagingen voor toepassingen van de optische beeldvorming duidelijk geworden. Bij privécommunicatie worden eenvoudige momentopnamen gemaakt met mobiele telefoons, die dan worden verzonden met behulp van snelle mediadiensten, terwijl in zakelijke domeinen beelden van verschillende kwaliteitsniveaus worden uitgewisseld voor bijvoorbeeld analyse, marketing of andere doeleinden.

Fysische grondbeginselen voor studie optische beeldvorming (2) - 2
Een team van wetenschappers ontdekten de werking van een transistor en zorgden voor de ontwikkeling van de elektronica.

Het boek bevat negen hoofdstukken, een lijst met gebruikte symbolen en afkortingen en sluit af met een uitgebreide appendix en een trefwoordenregister. Bij een groot deel van de illustraties hebben de auteurs een interessante toelichting gegeven. Een zeer interessant studieboek.

ISBN 978-3-11-078990-4, “Optical Imaging and Photography”, Ulrich Teubner en Hans Josef Brückner, Walter de Gruyter Verlag, 2024, 2e druk, 765 pagina’s, € 164,96.


Gerelateerde artikelen