Het oog als een optisch instrument (3)

30 maart 2024

Het derde gedeelte geeft informatie over interferometrie en gaat in op het wonderlijke optische verschijnsel van diffractie. Het diffractie effect was ook al bekend bij Leonardo da Vinci (1452-1519). Pas in de 17e eeuw hebben wetenschappers dit effect een beetje kunnen verklaren en beschrijven. In de moderne technische literatuur is het effect gedetailleerd verklaard. Zonder de huidige kennis van de golftheorie voor de verklaring van het licht zou diffractie niet verklaard kunnen worden.

Het oog als een optisch instrument (3)

The Eye and Visual Optical Instruments

Fundamentele bijdragen zijn ondermeer geleverd door Huygens (1629-1695), Young (1773-1829), Fresnel (1788-1827) en Kirchhoff (1832-1887). De auteurs behandelen alle varianten. Het studieboek eindigt met de behandeling van oogheelkundige optische instrumenten, waaronder instrumenten voor onderzoek van de mate van stereoscopische waarneming, het verschijnsel aberratie en de ergonomie van de waarneming met een optisch instrument.

Het oog als een optisch instrument (3) - 2 Het oog als een optisch instrument (3) - 3 Het oog als een optisch instrument (3) - 4

Door het gebruik van de vele wiskundige formules en afbeeldingen en de manier van behandeling van de vele onderwerpen is dit omvangrijke goed verzorgde studieboek en naslagwerk geschikt voor gebruik in hbo en in universitaire opleidingen. Elk hoofdstuk sluit af met enkele inhoudelijke vragen en een literatuuropgave.

ISBN 0-521-47820-0, “The Eye and Visual Optical Instruments”, George Smith en David A. Atchison, Cambridge University Press, 816 pagina’s.


Gerelateerde artikelen