Het oog als een optisch instrument (1)

28 maart 2024

Bij een grote variëteit aan optische instrumenten speelt het oog een integrale rol in het complete waarnemingssysteem van de mens. Het Engelstalige boek “The Eye and Visual Optical Instruments” geeft van de meest voorkomende constructies van optische systemen met beeldinformatie een beschrijving. De auteurs beschrijven onder andere de werking van eenvoudige beeldversterkers als microscopen en telescopen en van de meer geavanceerde interferometrie en diffractie methoden.

Het oog als een optisch instrument (1)

The Eye and Visual Optical Instruments

Bij de gedetailleerde beschrijvingen geven zij de details van de bijdrage van het oog als optisch systeem op de werking van het gehele specifieke optische systeem. De inhoud van het boek is verdeeld in zes gedeelten. In de eerste drie gedeelten en in de bijbehorende hoofdstukken van het omvangrijke studieboek geven de auteurs een flinke algemene inleiding in de geometrie en fysische optica.

Het oog als een optisch instrument (1) - 2 Het oog als een optisch instrument (1) - 3 Het oog als een optisch instrument (1) - 4

Zij starten met een uitleg van de grondbeginselen van licht, straling, lenzen en spiegelingen. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wiskundige formules en bewijzen. Het eerste gedeelte eindigt met de behandeling van het onderdeel fotometrie van optische systemen. De specifieke lichttechnische grootheden als luminatie, lichtstroom en lichtsterkte worden daarin verklaard. Door de extreme gedetailleerdheid hebben de auteurs daar ruim 270 pagina’s voor gebruikt. (Wordt vervolgd).

ISBN 0-521-47820-0, “The Eye and Visual Optical Instruments”, George Smith en David A. Atchison, Cambridge University Press, 816 pagina’s.