Stereoscopische speelfilms als basis voor projectstudie (1)

31 maart 2024

De stereoscopische entertainmentfilm, de zogenaamde 3D-film, is niet meer weg te denken uit de filmgeschiedenis en de huidige situatie van culturele, technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Onderzoekster en tevens auteur van het interessante studie- en referentieboek “Reflexionen des stereoskopischen Spielfilms” is het gelukt na een oriëntatie en bestudering van het fenomeen van de stereoscopische film om de resultaten van haar onderzoek om te zetten in een beeldhistorische analyse.

Stereoscopische speelfilms als basis voor projectstudie (1)

Reflexionen des stereoskopischen Spielfilms

In het boek geeft zij een beeld over de geconstateerde invloed van veranderingen van de fysische omgeving op de geschiedenis binnen de ontwikkelingen en het gebruik van de 3D-beeldtechniek. De auteur Luisa Feiersinger bestudeerde de veranderende narratieve, technische en discursieve arrangementen aan de hand van door haar geselecteerde entertainmentfilms. Ze laat zien dat de arrangementen, vooral in populaire formats, herhaaldelijk en zelfreflectief in de gekozen beeldverhalen zijn verweven.

Stereoscopische speelfilms als basis voor projectstudie (1) - 2 Stereoscopische speelfilms als basis voor projectstudie (1) - 3 Stereoscopische speelfilms als basis voor projectstudie (1) - 4
Voorbeelden van postzegels met aandacht voor het bestaan van 3D-stereoscopische projecties in een bepaalde 3D-beeldprojectietechniek.

Filmwetenschappelijke onderzoeksmethoden voor het beschrijven van de stereoscopisch bewegende en ruimtelijke beelden, die alleen in de perceptie bestaan, dienen als voorbeeldsuggesties voor de integratie van bewegende beelden in de kunst- en visuele geschiedenis. Het boek is daarmee een wetenschappelijk document geworden voor docenten, studenten en professionele personen, die werken of studeren in de film- en video-industrie. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-8376-6603-8, “Reflexionen des stereoskopischen Spielfilms”, Luisa Feiersinger, transcript Verlag, 2023, 346 pagina’s, € 49.