Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62c)

11 april 2024

Het studieboek bevat de volgende hoofdstukken “De rechtlijnige voortplanting van het licht”, “De terugkaatsing van het licht”, “Breking van het licht”, “De lenzen”, “Het oog. Optische toestellen”, “Kleurschifting en Kleurenmenging”, “Het licht als golfverschijnsel” en “Fotometrie”. De gebruikers worden al meteen aan het begin van hoofdstuk 1 geprikkeld om een antwoord te bedenken op de volgende veronderstelling: “Vroeger wist men niet precies wat zien eigenlijk is. Men dacht dat er vanuit het oog ‘zichtstralen’ werden uitgezonden. Deze lichtstralen zouden dan als een soort tentakels de ruimte aftasten om zo de vorm van voorwerpen waar te nemen.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62c)

Leer- en werkboek deel 4 - Licht

Deze theorie is echter onbevredigend. Geef hiervoor enkele verklaringen voor.’ Dankzij het gebruik van educatieve apparatuur kunnen de aangegeven proefjes en experimenten worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de opdrachten was toen al interessante apparaten beschikbaar voor vele experimenten in de geometrische optica. Een aantal specifieke eigenschappen van licht en lichtstraling zoals reflectie, verstrooiïng en lichtbreking worden al ervaren.

Er is zelfs een proefje met de camera obscura beschikbaar. Verder in het werkboek worden de genoemde eigenschappen van licht verder uitgewerkt en komen de spiegels aan bod. Alles is voorzien van uitgebreide experimenten en opdrachten. Bij ‘breking van het licht’ worden de ontdekkingen van Descartes en Snellius besproken, komt de tandradmethode van Fizeau aan de orde en gaat het over de lenzen. In hoofdstuk 5 staat het oog centraal en zijn meerdere gebreken van het oog uitgelegd.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62c) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62c) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62c) - 4

Met een proefje wordt de blinde vlek ontdekt. Het hoofdstuk sluit af met de behandeling van een reeks optische toestellen en de praktische betekenis en toepassing ervan. Het nog steeds interessante leerboek sluit af met leerstof over kleur en het werken met kleur, met licht als golfverschijnsel, het ontstaan van natuurlijk licht, enige lichttheorieën en de polarisatie van licht, om uiteindelijk definitief te eindigen met een verhandeling over de fotometrie.

ISBN 90-289-0976-1, “Algemene natuurkunde 4 - Leer- en werkboek Licht”, A. Depover, N. Persoone en A. Vandekerckhove, Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, 1985, 2e druk, 148 pagina’s.


Gerelateerde artikelen