Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62b)

10 april 2024

Licht is een elektromagnetische straling en is zichtbaar voor ons visuele systeem in slechts een klein gedeelte van het elektromagnetische spectrum en wel in het gedeelte van dit spectrum dat ligt tussen infrarood licht en ultraviolet licht. Binnen het elektromagnetische spectrum vinden we het zichtbare licht tussen golflengten 380 nanometer en 780 nanometer (nm). Licht zelf bestaat bovendien uit een groot aantal specifieke kleuren, die elk ook weer een eigen golflengte bezitten.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62b)

Leer- en werkboek deel 4 - Licht

Zo heeft rood een golflengte van 780 nm, geel van 555 nm en heeft blauw (violet) een golflengte van 380 nm. Licht beweegt zich voort met een zogenoemde lichtsnelheid. De lichtsnelheid van deze voortplanting, in de vorm van een golfbeweging, is afhankelijk van het medium waarin licht zich voortplant. In vacuüm plant licht zich voort met een gedefinieerde snelheid van 299.792.458 meter per seconde.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62b) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62b) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62b) - 4
Isaac Newton beschreef onder andere de breking van het licht in een prisma en gaf de kleurenleer een algemeen aanvaarde natuurkundige richting.

Bij het zichtbare licht hoort natuurlijk het hebben van kennis over de opbouw, het functioneren van het oog en de werking van het complete visuele systeem. Het thema licht is in het studieboek uitgebreid behandeld in acht samenhangende hoofdstukken en de gebruikers ervan gebruiken de publicatie als werkboek voor het maken van aantekeningen, het geven van antwoorden op de gestelde vragen, het construeren van de lichtstralen bij de proefjes van lenzen en het schriftelijk verklaren van optische verschijnselen die optreden in aangegeven praktische situaties. (Wordt vervolgd).

ISBN 90-289-0976-1, “Algemene natuurkunde 4 - Leer- en werkboek Licht”, A. Depover,
N. Persoone en A. Vandekerckhove, Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, 1985, 2e druk, 148 pagina’s.


Gerelateerde artikelen