Door het oog van de waarnemer (3)

2 april 2024

De achtergronden van de fysische verschillen tussen gezichten op basis van leeftijd, sekse en ras en de mate van aantrekkelijkheid van een gezicht voor anderen, worden behandeld in de daarop volgende hoofdstukken. Hoe uniek is eigenlijk een gezicht en op basis waarvan herkennen wij bekende personen? Op deze vragen geven de auteurs antwoord in het vijfde hoofdstuk.

Door het oog van de waarnemer (3)

In the eye of the beholder

De kenmerken van het liplezen, angst, blijdschap en andere gezichtsuitingen, alsmede het verschijnsel van de non-verbale communicatie zijn onderwerpen in hoofdstuk zes. Wat er mogelijk allemaal plaatsvindt en wordt verwerkt in de hersenen van de waarnemer wordt beschreven in het laatste hoofdstuk.

Elk hoofdstuk bevat speciale secties waarin dieper op de onderwerpen wordt ingegaan. Het geheel is een boeiende informatiebron over het unieke gelaat van de mens. Een uitgebreide referentielijst en een trefwoordenregister sluiten dit uitstekend verzorgde boek af.

ISBN 0-19-852440-4, “In the eye of the beholder”, Vicki Bruce en Andy Young, Oxford University Press, 1998, 279 pagina’s.