Door het oog van de waarnemer (2)

1 april 2024

Voor de inleiding, de inhoudelijke behandeling en de verbreding en verdieping van het onderwerp verdeelden de auteurs het geheel in zeven hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk “Het gezicht als communicatiemiddel” duiken de auteurs al onmiddellijk ruim 150 jaar terug in de geschiedenis. In die periode beschrijven vooraanstaande wetenschappers al de functie van het gelaat als communicatiemiddel. In het verleden werden combinaties gemaakt tussen het menselijk gelaat en de dierenwereld.

Door het oog van de waarnemer (2)

In the eye of the beholder

Soms als karikatuur en soms als studiemateriaal. Ook de gezichtsverandering van jong naar oud is op een bijzondere wijze in beeld gebracht. Het was Leonardo da Vinci die al vroeg zeer afwijkende modellen van gezichten als studiemateriaal tekende. Dankzij de moderne beeldtechnieken kunnen gezichten op een eenvoudige manier in drie dimensies getoond worden. In het tweede hoofdstuk bespreken zij de achtergronden van het visuele waarnemingssysteem.

Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het verschijnsel van optische verwisseling van beeld of vorm. Ook spelen kleur en schaduw belangrijke rollen in het afbeelden van portretten. De uitvinding van de stereoscoop door zowle Sir Charles Wheatstone als Sir David Brewster bracht een extra dimensie bij het waarnemen van afbeeldingen. (Wordt vervolgd).

ISBN 0-19-852440-4, “In the eye of the beholder”, Vicki Bruce en Andy Young, Oxford University Press, 1998, 279 pagina’s.