Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (17a)

22 juli 2020

Zien is in een aantal dagelijkse situaties veelal een vorm van visueel bedrog. Wat je ziet is namelijk niet noodzakelijk wat er is. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar een potlood achter een glas water, ziet het potlood er gebogen uit, ook al is dat niet het geval. Dat is een illusie en het wordt veroorzaakt door het fenomeen van lichtbreking. De afbeelding van een Nederlandse frankeergeldige postzegel toont dit effect.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (17a)

Wat je ziet is niet noodzakelijk wat er is.

Illusies vertellen ons veel over hoe we de wereld om ons heen zien of waarnemen. Als je naar de kubus op de 2e postzegel kijkt, zie je afwisselend 'verspringende' hoeken en lijkt het alsof er iets niet klopt. Jongeren zien deze bewust aangebrachte verspringing gemakkelijker dan volwassenen, mogelijk omdat jongeren flexibeler zijn in hun waarneming. De afbeelding is echter een onmogelijke constructie. Sommige illusies ontstaan spontaan omdat we verwachten dat bepaalde dingen waar zijn.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (17a) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (17a) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (17a) - 4

Sommige primitieve stammen zouden niet voor de gek gehouden kunnen worden zoals wij in de huidige situatie. Ze leven in een omgeving met een beperkte horizon - ze zien nooit dingen op afstand, dus denken ze niet zoals wij. Als ze naar de vlakten worden gebracht, 'zien' ze een kudde vee in de verte als een kudde mieren in de buurt, omdat hun ogen niet zijn getraind voor afstandszicht en hun brein anders de beeldinformatie waarneemt en verwerkt. (Wordt vervolgd).