Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (44c)

19 oktober 2022

De fascinaties bij toeschouwers voor de beide beeldtechnieken leidde toen al vrij snel tot een enorme productie van voor het publiek betaalbare en hanteerbare apparatuur om zelf aan het werk te gaan. Daarmee werd het fotograferen en filmen in een redelijk korte periode gemeengoed. De initiatiefnemers van ‘Licht ‘79’ gaven aan dat zo’n ontwikkeling zich niet zou voordoen bij de holografische techniek.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (44c)

Tentoonstelling Hololicht ‘79

De apparatuur en het procedé voor opname en verwerking van de opname is complex en kostbaar. Door verdere ontwikkelingen in de holografische branche is het wel mogelijk geworden om op effectieve en betaalbare wijze hologrammen te realiseren. Vele universiteiten en hogescholen beschikken over apparatuur om in het kader van verschillende opleidingen te experimenteren met het maken van een hologram ter ondersteuning van de studie.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (44c) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (44c) - 3
De Hongaarse fysicus Dennis Gabor werd geboren op 5 juni 1900 in Boedapest en is overleden op 8 februari 1979 in Londen.

Holografie is een beeldtechniek om een afbeelding van een driedimensionaal object of scène te maken met behulp van het ‘geheel van de eigenschappen’ van licht. De basis daarvoor is het gebruik van lichtgevoelig waarin de driedimensionale opname wordt vastgelegd en door ontwikkeling in een donkere ruimte dan zichtbaar wordt als een 3D-afbeelding van het oor-spronkelijke object of scène. Voor de uitvinding van het hologram ontving Dennis Gabor in 1971 de Nobelprijs voor de Natuurkunde en bezocht ook de TH Delft. De komst van laserlicht veroorzaakte een explosie aan innovatieve toepassingen.