Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (48c)

16 februari 2023

Het wordt duidelijk dat de toepasbaarheid van het stralingsmodel daarmee wordt beperkt. De poging om de hier beschouwde verschijnselen aannemelijk te maken, leidt tot termen die worden gekenmerkt door het idee van een golfachtige voortplanting van licht. Alleen dit ingewikkelder golfmodel maakt de nieuw toegevoegde waarnemingen transparant. Het vult echter niet alleen een leemte op die telkens nog open is gebleven, maar leidt tevens tot nieuwe leerontdekkingen.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (48c)

Optica, interferentie en laserlicht

De golfeigenschappen van licht, vooral het vermogen om te kunnen interfereren, leiden uiteindelijk tot metrologische toepassingen die worden samengevat onder de term interferometrie. Op deze manier kunnen veranderingen in optische weglengten worden onderzocht met een nauwkeurigheid die overeenkomt met de golflengte van het gebruikte licht.

Daarom is er veel aandacht voor interferentie in deze brochure, die zeker ook een zinvolle toepassing heeft in opleidingen optica en fotonica in middelbare en hogere technische opleidingen. Voor de meeste uitwerkingen van de opdrachten is namelijk wiskundige basiskennis noodzakelijk. In het gedeelte over fotometrie en fotometrische experimenten zijn verschillende opto-elektronische schakelelementen beschikbaar, zoals foto-element, fotoweerstand en fotodiode.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (48c) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (48c) - 3
Kijk voor de gegevens van deze zeer interessante educatieve uitgaven naar info op de OF-website.

Na dit gedeelte zijn er experimenten met de laser en worden metingen uitgevoerd met de Michelson-Interferometer. De basisplaat van de interferometer is geschikt als stabiele optische tafel voor het maken van hologramopnamen. Hiervoor wordt de laserlichtstraal optisch gesplitst in een objectstraal en een referentiestraal en beide worden door spiegels zodanig afgebogen dat ze interfereren in het gebied van de fotoplaat. Met wat extra hulpmiddelen worden daarmee hologrammen gemaakt. Het geheel is een uitstekend hulpmiddel ter voorbereiding van uitgebreide studies natuurkunde, optica en fotonica.

“Wellenoptik mit Laserlicht”, U. Förster en H. Weidler, Leybold-Heraeus, 1986, 4e druk, 56 pagina’s, demonstratie- en practikumproeven, bestelnr. 471771.


Gerelateerde artikelen