Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5a)

20 april 2019

In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het verspreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies: Wat is holografie?

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5a)

Wat is holografie?

Naar aanleiding van de eerste grote expositie met hologrammen in het Technisch Tentoonstellingscentrum TTC van de TH Delft, die liep van 17 april tot en met 29 mei 1979, ontstond bij de directie van het TTC de wens om een permanente expositie in te richten in het TTC aan de Kanaalweg 4 te Delft. Na het verzamelen van de hologrammen, het inrichten van expositieruimten en het opstellen van demonstratiematerialen was de expositie “Holografie” vanaf 3 maart 1981 te zien voor publiek.

Bij deze expositie verscheen de brochure “Wat is holografie?”, bedacht en geschreven door ir. J. de Jong. De brochure geeft op begrijpelijke manier de basisprincipes van de holografie weer. Na een inleiding krijgt de lezer een beeld van het opnemen van een hologram, het weergeven van een hologram, de typen aan hologrammen en een overzicht van technische toepassingen van toen. De brochure sluit af met een literatuurlijst en een aantal zwart/wit afbeeldingen van foto’s van 3D-hologrammen.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5a) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5a) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5a) - 4
Publicaties met informatie over de basisbegrippen in de holografie en aanwijzingen om hologrammen te maken.

Afgebeeld zijn onder meer de foto’s van transmissiehologrammen van Rembrandt en Rubens. Meerdere bezoekers van de expositie waren er echt van overtuigd dat ze door een venster naar een daarachter geplaatst driedimensionaal beeld van een persoon of reëel object stonden te kijken. (Wordt vervolgd).

Wat is holografie?, J. de Jong, Technische Hogeschool Delft - TTC, 1981, 30 pagina’s.


Gerelateerde artikelen