Visuele waarneming in een illusionistische reconstructie

2 mei 2019

Onze visuele waarneming geeft ons direct toegang tot de ons omringende wereld en draagt tevens bij aan een reconstructie van de werkelijkheid. Een groot gedeelte van ons brein komt uitsluitend daarvoor in actie door visuele signalen zo te bewerken, dat er daarna een beeld van de waargenomen ‘werkelijkheid’ ontstaat. De opgeslagen beeldervaringen spelen daarbij tevens een rol om het geloof in de werkelijkheid te behouden en niet te gaan twijfelen aan de eigen waarnemingen.

Visuele waarneming in een illusionistische reconstructie

Visuelle Wahrnehmung und Virtuelle Welten

Door de werking van dit automatisch werkend proces worden afbeeldingen uit de reeële wereld, die ons worden aangeboden door media als tv, film, foto, video, vr, computer en internet, in het algemeen snel als echt aangenomen. Of er wel of geen sprake is van een manipulatie van beelden of van een fenomeen van visueel of optisch bedrog wordt vaak al heel snel duidelijk door het ‘ophalen’ en ‘vergelijken’ met eerdere ervaringen.

Visuele waarneming in een illusionistische reconstructie - 2 Visuele waarneming in een illusionistische reconstructie - 3
Keer de Canadese postzegel om en er verschijnt een aapje.

De auteur en samensteller van het boekje “Visuelle Wahrnehmung und Virtuelle Welten” bespreekt de meest voorkomende aspecten, valkuilen, feiten en wetenswaardigheden bij het ervaren van virtuele beelden. Na de interessante inleiding over onder meer de grenzen van onze waarnemingen, bespreekt hij het ontstaan van een compleet beeld in ons brein, de macht en invloed van een beeld van het gezicht van personen en van andere beelden op onze observaties en beoordelingen ervan.

ISBN 978-3-640-38920-9, “Visuelle Wahrnehmung und Virtuelle Welten”, Bernd Kersten, GRIN Verlag, 2004, 24 pagina’s.