Ontwikkelingen en kansen voor ons brein in de groei

30 april 2019

Tijdens een periode waarin onze kinderen lichamelijk volwassen worden, is het brein nog volop in ontwikkeling en dit medium voor opslag van nieuw opgedane vaardigheden, kennis en ervaring wordt gevuld. Dit “geboorteproces” van ons brein gaat in het algemeen door tot een gemiddelde leeftijd van 22 jaar.

Ontwikkelingen en kansen voor ons brein in de groei

Brein in de groei

Hoe de ontwikkeling van het brein verloopt, hoe wij ons brein gebruiken voor het leren van bijvoorbeeld taal of zien en hoe onze hersenen eigenlijk zijn opgebouwd, vertellen deskundigen in de vakgebieden van psychologie, fysiologen, neurologie, psychiaters en door andere hersen- en gedragswetenschappers.

Zij bespreken in rijk geïllustreerde artikelen de laatste stand van zaken van hun kennis en ervaringen over de ontwikkeling van hersenen van kinderen vanaf de geboorte tot volwassenwording en hoe dat invloed heeft op hun gedrag. Zij geven daarbij ook antwoorden op vragen als “Wat zijn kritische perioden?”, “Bestaat de wiskundeknobbel?”, “Verschilt het brein van meisjes en jongens?” en “Wat is de invloed van slaap, voeding en beweging?”

De jeugd van vandaag toont kuren en afwijkend gedrag en is alleen maar bezig met contacten via sociale media en gedraagt zich asociaal op straat. Dit soort gedrag is echter van alle tijden en filosoof Socrates deed 2500 jaar geleden al vergelijkbare uitspraken. De groei en ontwikkeling van de hersenen zijn uitgebreid besproken in de eerste artikelen. En natuurlijk is er gedetailleerde informatie over de wonderlijke en ingewikkelde basisopbouw van de hersenen en we gebruiken werkelijk onze hersenen voor de volle 100 %. Het geheel aan informatie maakt dit cahier tot een geweldig boeiend boekwerkje voor leergierige personen.

ISBN 978-90-73196-93-3, “Brein in de groei”, Stichting Biowetenschappen en Maatschappij - BWM, 2019, 92 pagina’s. Bestellingen mogelijk via www.biomaatschappij.nl.


Gerelateerde artikelen