Voor stereofotografie steeds meer camera’s beschikbaar

1 oktober 2018

Bij de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie verschijnt driemaal per jaar het kleurrijke en dikke 3D-Bulletin voor de leden en natuurlijk ook voor belangstellenden in 3D-stereoscopie, een magische en fascinerende 3D-beeldtechniek. De 3e uitgave van 2018 (nummer 212) verscheen onlangs met 3D-foto’s en informatie over het fotograferen met 3D-fotocamera’s. In het algemeen wordt er gefotografeerd met digitale apparatuur, maar ook de vroegere resultaten van 3D-fotografie zijn afgebeeld en besproken.

Voor stereofotografie steeds meer camera’s beschikbaar

Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie - NVvS

Onder de hoofdredactie van Dennis Boersma is ook nu weer een zeer interessante gevarieerde uitgave ontstaan met verenigingsberichten en algemene informatie voor leden en andere lezers en een ruime hoeveelheid aan artikelen over de praktijk van het gebruik van specifieke 3D-apparatuur voor het realiseren van 3D-opnamen en 3D-projecties. Alle artikelen zijn uitermate geschikt voor professionele gebruikers van 3D-apparatuur en voor leken, die starten met een mooie en inspirerende hobby.

Voor stereofotografie steeds meer camera’s beschikbaar - 2 Voor stereofotografie steeds meer camera’s beschikbaar - 3 Voor stereofotografie steeds meer camera’s beschikbaar - 4

De vereniging start binnenkort met de publicatie in pdf-formaat van een serie “Uitgelicht”, waarin een bepaald onderwerp extra aandacht krijgt. De serie begint met “Compositie in Stereo”. Extra aandacht is er voor het komende ISU Wereld Congres 2019, dat plaats vindt in de periode 20 tot en met 26 augustus 2019 in Lübeck in het noorden van Duitsland. De deelname aan dit congres voor 3D beeld-technieken is voor iedereen mogelijk.

Kijk voor uitgebreide informatie op de website www.isu2019.org. Het 3D-Bulletin 212 bevat een fotorapportage met mooie 3D-foto’s uit Lübeck en een beeld van de locaties van het congres en 3D-projecties. Voor NVvS-info www.stereofotografie.nl.


Gerelateerde artikelen