Zien van kunstwerken zorgt voor fascinatie en inspiratie

7 augustus 2019

Met de folder “Boijmans in Transit” geeft Museum Boijmans Van Beuningen lezers informatie over een grootschalige renovatie in en om het bestaande imposante pand en over de mogelijkheden om toch te blijven genieten van de eigen kunstcollecties. De werkzaamheden zijn gestart en zullen naar verwachting zeven jaar in beslag nemen. Het programma van kunstexposities loopt door en de fascinerende museumcollectie blijft zichtbaar bij acht buren in de stad zelf of in de omgeving, in Rotterdamse schoolklassen en volgens de planning vanaf 2021 in het nieuwe Depot Boijmans Van Beuningen. Ook reist een deel van de collectie naar internationale musea. Kijk voor info op www.boijmans.nl/buren.

Zien van kunstwerken zorgt voor fascinatie en inspiratie

Stichting Ars et Mathesis

Dat Kunst en Wiskunde een interessante combinatie is voor een actieve groep van personen binnen Stichting Ars et Mathesis bewijzen de jaarlijks georganiseerde en druk bezochte A&M-dagen. Tijdens deze dag nemen de deelnemers deel aan een uitgebreid lezingenprogramma met onderwerpen die in relatie staan tot kunst en wiskunde. Op de bijbehorende kunst- en informatiemarkt kan iedereen kennismaken met het werk van kunstenaars en zijn er mogelijkheden om kunstboeken, wiskundespelletjes en kunstwerken aan te kopen. Donateurs van de stichting hebben gratis toegang en ontvangen het jaarboek. Voor informatie www.arsetmathesis.nl.

Zien van kunstwerken zorgt voor fascinatie en inspiratie - 2 Zien van kunstwerken zorgt voor fascinatie en inspiratie - 3 Zien van kunstwerken zorgt voor fascinatie en inspiratie - 4


Gerelateerde artikelen