Onderwijs

De nieuwsbrief Optische Fenomenen presenteert en beschrijft telkens weer educatieve materialen, objecten en publicaties voor onderwijsdoeleinden op verschillende leer- en experimenteerniveaus. Veel van deze educatieve uitgaven zijn echter ook interessant en leerzaam voor iedere geïnteresseerde in het specifieke onderwerp of thema. Voor jeugdbibliotheken en educatieve afdelingen van musea veelal waardevolle inspiratiebronnen.Antoni van Leeuwenhoek is de ontdekker van het onzichtbare (3)

Antoni van Leeuwenhoek is de ontdekker van het onzichtbare (3)

3 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Van Leeuwenhoek was een vermogende man. Dit blijkt uit het vermogen dat zijn dochter twintig jaar na zijn dood naliet: 90 duizend gulden, maar het blijkt ook uit zijn aankoop in 1666 van een tuin buiten de stad en dat hij in 1681 beschikte over een paard. Op 26 augustus 1723 overleed Van Leeuwenhoek in zijn geboortestad, bijna 91 jaar oud. Volgens de verhalen dicteerde hij op zijn sterfbed een brief aan de Royal Society waarin hij het fladderen van zijn middenrif zo grondig beschreef dat de aandoening de “ziekte van Van Leeuwenhoek” wordt genoemd. Lees verder...

Antoni van Leeuwenhoek is de ontdekker van het onzichtbare (2)

Antoni van Leeuwenhoek is de ontdekker van het onzichtbare (2)

2 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs De auteur brengt een schat aan feiten, gebeurtenissen, verhalen en nieuwe inzichten over het leven en werk van deze beroemde Nederlander, met tevens veel waardering vanuit het buitenland voor zijn ontdekkingen en schriftelijke verklaringen. Ook door het raadplegen van nieuw ontdekte documenten en door resultaten van materieel onderzoek zijn nieuwe inzichten verzameld over de ‘geheimhouding’ waarmee de Delftse onderzoeker zijn microscopen in zijn leven omringde. Lees verder...

Antoni van Leeuwenhoek is de ontdekker van het onzichtbare (1)

Antoni van Leeuwenhoek is de ontdekker van het onzichtbare (1)

1 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs De Nederlandse handelsman, landmeter, wijnroeier, glasblazer en microbioloog Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) is vooral bekend geworden door zijn zelf gebouwde microscoop en zijn pionierswerk voor de celbiologie en de microbiologie. Vanaf 1674 deed hij vele ontdekkingen met zijn microscoop, die bekend werden door zijn correspondentie met de Royal Society in Londen. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (5)

Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (5)

27 oktober 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs In 2020 is er een feestelijk moment voor de 245e geboortedag van de in Lyon geboren Franse natuur- en wiskundige André-Marie Ampère (1775-1836). Hij wordt in het algemeen beschouwd als één van de ontdekkers van het magnetisme. Op jonge leeftijd viel zijn wiskundige belangstelling en zijn fotografisch geheugen op. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (4)

Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (4)

26 oktober 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs Sinds 2006 valt het SI-stelsel onder de strekking van de Metrologiewet. Het SI is een dynamisch stelsel, dat telkens wordt aangepast aan de hoogste eisen van kalibratie en metingen. In mei van het jaar 2019 werd een herdefiniëring van het SI-stelsel van kracht. Dit is een van de belangrijkste herdefinities van het SI-stelsel na de vaststelling in 1960. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (3)

Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (3)

25 oktober 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs Als uitbreiding van het eerder opgezette metrieke stelsel werd door de meterconventie het zogenoemde SI-stelsel ingevoerd op 11 oktober 1960. Het toen vastgestelde SI-stelsel staat voor het “Internationaal Stelsel van Eenheden”, dat een uitbreiding en flinke aanpassing bevat van het in 1799 opgezette metrieke stelsel. SI staat voor Système International d’unités. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (2)

Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (2)

24 oktober 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs Het internationale verdrag van de Meterconventie zorgde voor het ontstaan van drie nieuwe organisaties met als doel de standaardisering van gewichten en maten te bevorderen. De meterconventie liet de navolgende organisaties ontstaan: het Internationaal bureau van gewichten en maten (Bureau International des Poids et Mesures - BIPM) (een internationaal metrologisch centrum in Sèvres-Parijs), het Internationaal comité voor gewichten en maten (Comité International des Poids et Mesures - CIPM) (een comité dat jaarlijks vergadert in de vestigingsplaats van het BIPM), de Algemene conferentie over gewichten en maten (Conférence Générale des Poids et Mesures - CGPM) (een conferentie die om de vier tot zes jaar plaatsvindt met als deelnemers de vertegenwoordigers van alle aangesloten lidstaten). Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (1)

Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (1)

23 oktober 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs Het startte allemaal met de ondertekening op 20 mei 1875, door vertegenwoordigers van organisaties uit slechts 17 landen, van het eerste internationale verdrag van de “Meterconventie”. Daarmee werd een gewenste standaardisering van gewichten en maten een feit. In 1875 werd dit verdrag nog maar voor een beperkt aantal landen geldig en wel voor de landen Argentinië, Oostenrijk-Hongarije, België, Brazilië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Peru, Portugal, Rusland, Spanje, Zweden, Noorwegen, Turkije, Zwitserland, Verenigde Verenigde Staten van Amerika en Venezuela. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (7)

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (7)

27 september 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Multim.. Met schilder Bouton stichtte Daguerre in 1822 een diorama in een bestaand gebouw in Parijs. Daarin experimenteerden zij met speciale belichtingen, grote afbeeldingen en een camera obscura voorzien van speciale lenzen. Nicéphore Niépce begint in 1827 met corresponderen met Daguerre. In 1828 stierf Claude Niépce. In 1829 besluit Nicéphore Niépce om zijn kennis en bevindingen over zijn fotografische experimenten en bevindingen te publiceren. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (6)

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (6)

26 september 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Multim.. De eerste landschapsfoto maakte Niépce vanuit het raam van zijn werkkamer in Saint-Loup-de-Varennes, een dorpje in de directe omgeving van Chalon-sur-Saône. Er is overigens ook een oudere foto van Niépce bekend, die hij maakte in 1825. De allereerste permanente foto “Uitzicht vanuit het raam in Le Gras” is gemaakt vanuit een bovenste raam van zijn huis en op het beeld staan ironisch genoeg de bijgebouwen en de binnenplaats van zijn financieel zwaar belaste onroerend goed. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen