Aanvullende uitgaven voor onze boekenverzamelingen

7 maart 2021

In het boekje “Vom Unsinn des Sinns” vindt de lezer de teksten uit twee thematisch overeenkomende lezingen die Paul Watzlawick gaf in Wenen en die beknopt weergeven wat de auteur heeft behandeld in een aantal van zijn boeken. Samen met de organisatoren van de Weense lezingen is de fascinerende uitleg van Watzlawick op deze manier voor een groter publiek beschikbaar gekomen.

Aanvullende uitgaven voor onze boekenverzamelingen

Vom Unsinn des Sinns en Brain Games Optical Illusions

Met zijn verklaringen van alledaagse verschijnselen, zoals kleur, licht, waarnemingen en optische illusies beweegt hij zich telkens tussen een subjectieve en een objectieve benadering. Met zijn uitleg brengt hij lezers ook regelmatig in verwarring en zet hen aan tot zelfreflectie om een eigen mening te vormen over twijfelachtige antwoorden.

Ondanks alle complexe en fascinerende bijzonderheden in het ingewikkelde systeem van het proces van zien, waarnemen en herkennen, die neurowetenschappers in hun onderzoeken hebben ontdekt over het menselijk brein, blijft het waarnemen nog steeds de meest mysterieuze activiteit van ons lichaam. Een ding dat we wel weten is dat de interpretatie van onze wereld door de hersenen niet altijd letterlijk moet worden genomen.

Aanvullende uitgaven voor onze boekenverzamelingen - 2

Als het namelijk om de perceptie gaat, zijn onze hersenen goed in het opvullen van hiaten en het vaststellen van visuele conclusies, die misschien niet geheel in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Schijn bedriegt en in veel gevallen zien wij datgene wat wij willen zien. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de wereld van optische illusies ons zo boeit en verrast. Het boekje “Brain Games Optical Illusions” brengt die wereld op een voortreffelijke wijze in beeld.

ISBN 978-3-492-24318-6, “Vom Unsinn des Sinns”, Paul Watzlawick, Piper Verlag, 2008, 5e druk, 84 pagina’s.

ISBN 978-1-4508-1017-3, “Brain Games Optical Illusions”, Publications International, 2010, 160 pagina’s.