Een spectaculaire schat aan optische illusies kalenders

4 maart 2021

In het jaar 2005 startte grafisch ontwerper Paul M. Baars uit Amsterdam met het verzamelen van 365 plaatjes met optische en visuele illusies en andere merkwaardige fenomenen om onze visuele waarneming te bedriegen, voor een allereerste unieke illusiescheurkalender voor het jaar 2006.

Een spectaculaire schat aan optische illusies kalenders

Unieke illusiescheurkalenders van Paul Baars

Met enkele onderbrekingen zijn er tot en met 2018 in totaal acht illusiekalenders verschenen. Voor 2019 verscheen er een scheurkalender met plaatjes van Escher.

Een spectaculaire schat aan optische illusies kalenders - 2