Adler bracht de innerlijke psyche van mensen in beeld (1)

31 juli 2020

De Oostenrijkse arts, psycholoog en psychiater Alfred Adler (1870-1937) werd 150 jaar geleden geboren in Wenen. Hij was evenals Carl Gustav Jung een tijdgenoot van Sigmund Freud en geldt naast Freud en Jung als de derde stamoprichter van de psychoanalyse. Van deze drie was Adler de meest vriendelijke en optimistische en hij was degene wiens termen onderdeel zijn geworden van het alledaagse taalgebruik.

Adler bracht de innerlijke psyche van mensen in beeld (1)

Alfred Adler

Alfred Adler heeft veel bijgedragen aan de ontwikkelingen en praktische toepassingen van de moderne psy-chologie en grondlegger van de individuele psychologie. Hoe Adler zich vanaf zijn jeugd, de opleidingen en universitaire studies heeft kunnen ontwikkelen tot bekend psycholoog en psychiater is door auteur en journalist Alexander Kluy op een voortreffelijke wijze beschreven in een uitgebreide biografie.

Zowel Carl Gustav Jung als Alfred Adler verbraken na een aantal jaren samen te werken met Freud hun relatie met hem en sloegen een eigen weg in. Adler stichtte in 1911 een eigen leerschool, die toen gericht was op de leer van de individuele psychologie. Hij creëerde een realistische psychologie die het mogelijk maakt om het individu te begrijpen vanuit zijn of haar individuele levensverhaal en werd zijn optimistische positieve leer al snel erg populair.

Van hem komen de termen gemeenschapsgevoel, minderwaardigheidscomplex en de term persoonlijkheidsideaal. In de dertiger jaren was Adler een van de beroemdste psychologen ter wereld. Alexander Kluy vertelt op aanschouwelijke en allesomvattende manier alles over gewone dingen en bijzonderheden uit het privéleven en uit de zakelijke werkzaamheden van Alfred Adler. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-421-04796-0, “Alfred Adler”, Alexander Kluy, Deutsche Verlags-Anstalt, 2019, 429 pagina’s.


Gerelateerde artikelen