Auguste-Henri Forel (1848-1931)

25 maart 2021

Auguste-Henri Forel (1848-1931) was een Zwitserse psychiater, hersenspecialist, entomoloog, filosoof, sociaal hervormer en pacifist. Hij werd bekend als voorvechter van geheelonthouding van het nuttigen van alcoholische dranken en als de vader van de Zwitserse psychiatrie. Forel kwam ter wereld op een landgoed in de Zwitserse gemeente Morges en interesseerde zich al op jonge leeftijd voor insecten en in het bijzonder in mieren.

Auguste-Henri Forel (1848-1931)

Auguste-Henri Forel was een voorvechter van geheelonthouding.

Hij studeerde geneeskunde, kreeg een functie in het onderzoek in München en richtte zijn aandacht op onderzoek naar het functioneren van gebieden in onze hersenen. Ook droeg hij bij aan de ontwikkelingen van de microtoom. Met de microtoom is het mogelijk om op nauwkeurige wijze de zeer dunne plakjes weefsel te snijden om daarvan microscopische preparaten te maken met veelal een dikte tussen 1 en 20 micrometer, voor onderzoek onder een microscoop.

Bij het gebruik van weefsels onder een elektronenmicroscoop zijn ultramicrotomen ontwikkeld, die de plakjes nog dunner kunnen snijden met slechts een dikte van 50 tot 100 nanometer. Een deel van zijn hersenonderzoek vond plaats rondom de hypothalamus. Hij was betrokken bij de ontdekking en beschrijving van de gehoorzenuw en met collega-onderzoekers bij de ontdekking van het neuron.

In 1879 werd Forel benoemd als directeur van de psychiatrische kliniek Burghölzli, een kliniek van de Universiteit Zürich. Onder zijn leiding kregen de behandelingen van patiënten een menselijke karakter, door onder andere het gebruik van hypnose en het invoeren van arbeidstherapie, voor die tijd een revolutionaire benadering. Hij en zijn team van specialisten hielden vooral reke-ning met het psychisch welzijn van hun patiënten.

Controversieel waren zeker de uitvoeringen van castraties en sterilisaties op ‘basis’ van zijn zorg voor het niveau van welzijn van patiënt en maatschappij. In 1898 droeg hij zijn functie van directeur over aan zijn opvolger Paul Eugen Bleuler, een Zwitserse psychiater. Forel zette zich vanuit zijn werk actief in voor de strijd tegen alcoholmisbruik.


Gerelateerde artikelen