Beeld van een contactafdruk in een historisch perspectief

2 november 2014

Contactbeelden zijn er in vele vormen en ontstaan door diverse methoden. Bekend zijn de fotografische contactbeelden, die in het algemeen door de fotograaf werden gemaakt om snel resultaat te beoordelen. Maar zij ontstaan ook door aanraking, als sporen, door inpersen of door de wrijving. Ze ontstaan door een mechanisch proces en nemen dan de contouren van het oorspronkelijke voorwerp of lichaam over.

Beeld van een contactafdruk in een historisch perspectief

Kontaktbilder

Sommige contactafdrukken hebben in al die jaren dat zij erkend bestaan een eigen leven gekregen. Een bekend voorbeeld is de grafdoek van Jesus uit Turijn. Andere bekende afdrukken zijn die van de eerste foto’s van de Franse fotograaf Nicéphore Niépce. In de wetenschappelijke publicatie “Contactbeelden” geven vooraanstaande auteurs een gedetailleerd beeld over de geschiedenis en het ontstaan van beelden vanuit één of ander contact met lichamen of voorwerpen.

Naast de genoemde fotografische contactafdrukken zijn er de afdrukken via drukpersen, de gipsmodellen en afdrukken die ontstaan door het gebruik van uraniumstralen. Het is de diversiteit van de benadering van het onderwerp, die dit studie- en referentieboek zo aantrekkelijk maakt voor studenten en docenten in de studie multimedia en beeldtechnieken. Het rijk geïllustreerde studieboek start en eindigt met twee overzichten van voorwerpen, sculpturen, gipsafdrukken, foto’s en optredens in relatie tot contactbeelden.

ISBN 978-3-05-004917-5, “Kontaktbilder”, Vera Dünkel, Akademie Verlag, 2010, 120 pagina’s, Deel 8.1.


Gerelateerde artikelen